Zorg voor de schepping

Hoe kan de Bijbel ons inspireren om zorgzaam om te gaan met al wat leeft? Welk appel doet de Bijbel op jou om zorgvuldig en respectvol om te gaan met de schepping?

Laat je meenemen langs de groene draad door de hele Bijbel, door ‘groene’ theologen Trees van Montfoort, Krijn Pansters en Jannica De Prenter. Niet alleen bekende passages zoals Genesis 1 en Psalm 8 komen voorbij, maar ook verrassende Bijbelverzen.

Ontdek de groene draad in de Bijbel in dertig dagen!

TvM = bijdrage van Trees van Montfoort
KP = bijdrage van Krijn Pansters
JDP = bijdrage van Jannica De Prenter

Afleveringen