Dé bijbelsite van Nederland en Vlaanderen

Bijbelvers van vandaag

Maleachi 1:1-9
Profetie; dit zijn de woorden die de HEER tot Israël richtte bij monde van Maleachi. Ik heb jullie lief – zegt de HEER –, en jullie zeggen: ‘Waaruit blijkt die liefde dan?’ Zijn Jakob en Esau geen broers? – spreekt de HEER. Toch heb Ik Jakob liefgehad en Esau gehaat. Van Esaus bergland maakte Ik een wildernis, Edoms grondgebied heb Ik aan de jakhalzen van de woestijn gegeven. Edom kan zeggen: ‘Al zijn we verslagen, we bouwen de puinhopen weer op,’ maar dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ze kunnen bouwen zo veel ze willen, Ik zal het weer afbreken. ‘Goddeloos land’ zal men het noemen, en ook ‘Het volk waarop de HEER voor eeuwig verbolgen is’. Met eigen ogen zullen jullie het zien, en dan zullen jullie zeggen: ‘De HEER toont zijn grootheid, tot over de grenzen van Israël!’ Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer. Als Ik jullie vader ben, waar is dan je eerbied voor Mij; als Ik jullie heer ben – zegt de HEER van de hemelse machten –, waar is dan je ontzag voor Mij? Jullie, priesters, minachten mijn naam, en zeggen dan: ‘Hoezo minachten wij uw naam?’ Jullie brengen verwerpelijk voedsel naar mijn altaar, en zeggen dan: ‘Hoezo hebben wij U verworpen?’ Door je geringschattend uit te laten over mijn altaar! Als jullie met een blind offerdier aankomen, zeggen jullie: ‘Wat geeft dat nou?’ En als jullie aankomen met een kreupel of ziek offerdier: ‘Dat geeft toch niets?’ Bied je gouverneur zo’n dier maar eens aan en zie of hij er tevreden mee is en jullie goedgezind zal blijven – zegt de HEER van de hemelse machten. Zo zullen jullie God wel gunstig stemmen, zo zal Hij zijn volk wel gunstig gezind zijn! Jullie doen deze dingen, en dan zou Hij zijn volk ter wille zijn?

De Bijbel online lezen doe je op debijbel.nl

Met debijbel.nl brengt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij. Op deze website vind je de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de Bijbel in Gewone Taal (BGT), de Herziene Statenvertaling (HSV) en vele andere vertalingen. Naast vertalingen lees je er uitleg over de Bijbel en de wereld van de Bijbel. Je vindt er antwoorden op vragen als: Wie is Jezus? Wie is God? Wanneer is de Bijbel ontstaan? Wie heeft de Bijbel geschreven? Ook helpen we je meer te ontdekken over onderwerpen als liefdetroostbidden en vergeving. Verder vind je er de aantekeningen uit de Jongerenbijbel, de NBV Studiebijbel en de Studiebijbel in Perspectief. En heb je een bijbelillustratie nodig? Kijk dan eens hier naar de afbeeldingen uit de Samenleesbijbel, Prentenbijbel en de Jeugdbijbel. Al deze en nog veel meer bijbels kun je bestellen in onze shop. Wil je weten hoe iets werkt op de website, raadpleeg dan de gebruikersgids.

Bij debijbel.nl hoort de app Mijn Bijbel. In deze gratis bijbel app lees je de Bijbel ook offline. Zo heb je altijd de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling bij de hand. Download de app in Google Play of de App Store.