Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
91

911

91:1-16
Job 5:19-22
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont

en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,

2

91:2
Ps. 18:3
zegt91:2 zegt – Volgens de Septuaginta. MT: ‘ik zeg’. tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,

mijn God, op u vertrouw ik.’

3Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger

en redt je van de dodelijke pest,

4

91:4
Deut. 32:11
Ruth 2:12
hij zal je beschermen met zijn vleugels,

onder zijn wieken vind je een toevlucht,

zijn trouw is een veilig schild.

5De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,

ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,

6noch de pest die rondwaart in het donker,

noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

7Al vallen er duizend aan je linkerzijde

en tienduizend aan je rechterhand,

jou zal niets overkomen.

8Open je ogen en zie

hoe wie kwaad doen worden gestraft.

9U bent mijn toevlucht, HEER.

Als je mag wonen bij de Allerhoogste,

10

91:10
Deut. 7:15
Spr. 12:21
zal het kwaad je niet bereiken,

geen plaag je tent ooit treffen.

11

91:11-12
Luc. 4:10-11
Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,

die over je waken waar je ook gaat.

12

91:12
Mat. 4:6
Hun handen zullen je dragen,

je voet zul je niet stoten aan een steen.

13

91:13
Luc. 10:19
Leeuw en adder zul je vertrappen,

roofdier en slang vermorzelen.

14

91:14
Ps. 9:11
‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft

en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.

15

91:15
Jer. 33:3
Roep je mij aan, ik geef antwoord,

in de nood zal ik bij je zijn,

je bevrijden en met roem overladen,

16

91:16
Job 5:26
Spr. 10:27
je overvloed geven van dagen.

Ik zal je redding zijn.’