Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
110

1101

110:1
Mat. 22:44
Marc. 12:36
Luc. 20:42-43
Hand. 2:34-35
1 Kor. 15:25
Hebr. 1:13
10:12-13
Van David, een psalm.

De HEER spreekt tot mijn heer:

‘Neem plaats aan mijn rechterhand,

ik maak van je vijanden

een bank voor je voeten.’

2Uit Sion reikt de HEER u

de scepter van de macht,

u zult heersen over uw vijanden.

3Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt.

Op de heilige bergen,110:3 Op de heilige bergen – Volgens sommige Hebreeuwse handschriften en oude vertalingen. MT: ‘In heilige pracht’. uit de schoot van de dageraad,

komt tot u de dauw van uw jeugd.110:3 van uw jeugd – Sommige Hebreeuwse handschriften en oude vertalingen lezen: ‘ik heb u verwekt’.

4

110:4
Gen. 14:18
Hebr. 5:6
6:20
7:17,21
De HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug:

‘Je bent priester voor eeuwig,

zoals ook Melchisedek was.’110:4 zoals ook Melchisedek was – Ook mogelijk is de vertaling: ‘rechtmatig koning volgens mijn besluit’.

5

110:5
Ps. 2:5
Op. 11:18
De Heer aan uw rechterhand

verplettert koningen op de dag van zijn toorn.

6Hij berecht de volken,

verplettert hoofden, overal op aarde,

lijken stapelen zich op.

7Hij drinkt onderweg uit de beek

en dan heft hij zijn hoofd.

111

1111Halleluja!

Ik wil de HEER loven met heel mijn hart

in de grote kring van oprechten.111:1-10 Psalm 111 is een acrostichon: de versregels beginnen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet.

2Machtig zijn de werken van de HEER,

wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

3

111:3-4
Ps. 112:3-4
Zijn daden hebben glans en glorie,

zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.

4

111:4
Ps. 103:8
Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,

genadig en liefdevol is de HEER.

5Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen,

eeuwig gedenkt hij zijn verbond.

6Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden

en gaf hun het land van andere volken.

7Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen,

uit al zijn regels blijkt zijn trouw,

8ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,

gemaakt volgens waarheid en recht.

9Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,

voor eeuwig zijn verbond ingesteld.

Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.

10

111:10
Job 28:28
Spr. 1:7
9:10
Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,

wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.

Zijn roem houdt stand, voor altijd.

112

1121

112:1
Ps. 1:1-2
Halleluja!

Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER

en met liefde voor zijn geboden.112:1-10 Psalm 112 is een acrostichon: de versregels beginnen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet.

2Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land,

de oprechten worden gezegend.

3

112:3
Ps. 111:3
Rijkdom en weelde bewonen zijn huis,

en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.

4

112:4
Ps. 37:6
Jes. 58:10
Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister,

genadig, liefdevol en rechtvaardig.

5Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,

wie zijn zaken eerlijk behartigt.

6De rechtvaardige komt nooit ten val,

men zal hem eeuwig gedenken.

7Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen,

hij is standvastig en vertrouwt op de HEER.

8Standvastig is zijn hart en zonder vrees.

Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.

9

112:9
Ps. 89:18
2 Kor. 9:9
Gul deelt hij uit aan de armen,

zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd,

hij zal stijgen in aanzien en eer.

10Kwaadwilligen zien het met ergernis aan,

ze verbijten zich en verliezen de moed,

al hun plannen gaan op in rook.