Bijbel in Gewone Taal (BGT)
144

Psalm 144

1441Een lied van David.

De Heer heeft aandacht voor mensen

Ik dank de Heer,

want hij beschermt mij.

Hij leert me hoe ik moet vechten,

en hij geeft me kracht voor de strijd.

2Hij beschermt me en hij helpt me.

Bij hem ben ik veilig,

bij hem kan ik me verbergen.

Hij redt me van mijn vijanden,

hij laat me overwinnen.

3-4Mensen leven maar kort,

ze bestaan maar heel even.

Waarom wilt u hen kennen, Heer?

Waarom let u op hen?

Heer, versla mijn vijanden

5Heer, doe de hemel open, en kom!

Raak de bergen aan, zodat er rook uit komt.

6Stuur uw bliksem om mijn vijanden te verjagen,

maak ze bang met uw pijlen van vuur.

7Kom uit de hemel om mij te redden.

Red me, en bevrijd me van de dood.

Bevrijd me van mijn vijanden.

8Zij vertellen alleen maar leugens,

ze liegen en bedriegen de hele tijd.

9Ik wil een nieuw lied voor u zingen, God,

ik wil voor u spelen op mijn harp.

10Want u laat koningen overwinnen.

U hebt me altijd bevrijd van mijn vijanden,

omdat ik uw dienaar ben.

11Bevrijd me dan ook nu van mijn vijanden.

Zij vertellen alleen maar leugens,

ze liegen en bedriegen de hele tijd.

Het gaat goed met het volk van God

12Het gaat goed met het volk van God.

De mannen zijn jong en vol kracht,

de vrouwen zijn mooi en sterk.

13Alle schuren zijn goed gevuld,

ze zijn vol met voedsel, meer dan genoeg.

Op de velden lopen schapen en geiten,

het zijn er ontelbaar veel.

14De koeien zijn mooi en vet.

Het volk van God wordt niet aangevallen,

en niemand hoeft te vluchten.

Niemand huilt, niemand heeft verdriet.

15Gelukkig zijn mensen die een goed leven hebben.

Gelukkig zijn mensen die de Heer vereren.

145

Psalm 145

1451Een danklied van David.

Ik wil God eer brengen

Ik wil u eer brengen, mijn God.

Ik wil u danken, mijn koning,

nu en altijd.

2Elke dag zal ik u danken,

altijd zal ik voor u zingen.

3Heer, u bent machtig.

Laat iedereen voor u zingen,

want uw macht is oneindig groot.

God doet wonderen

4Laten mensen vertellen over uw daden

aan hun kinderen en kleinkinderen.

Laten ze steeds opnieuw spreken

over alles wat u hebt gedaan.

5-6Laten ze u een machtige koning noemen,

laten ze uw grote daden bekendmaken.

Ook ik wil vertellen over uw wonderen,

ook ik wil spreken over uw macht.

7Laat iedereen vertellen hoe goed u bent,

laat iedereen zingen over uw trouw:

8‘De Heer is goed, hij vergeeft ons.

Geduldig en vol liefde is hij.

9De Heer is goed voor iedereen,

vol liefde voor alles wat hij gemaakt heeft.’

10Laat iedereen op aarde u eren.

Laten al uw dienaren u danken.

11Laat iedereen u een grote koning noemen,

en uw machtige daden bekendmaken.

12Laat iedereen vertellen over uw wonderen,

over uw daden, machtige koning.

13U bent koning voor altijd,

uw koninkrijk blijft altijd bestaan.

God helpt mensen die hem eren

14U steunt mensen in nood,

u geeft ze nieuwe kracht.

15Alle mensen verlangen naar u,

u geeft hun het voedsel dat ze nodig hebben.

16U geeft hun zelf te eten,

allemaal krijgen ze meer dan genoeg.

17De Heer is altijd rechtvaardig,

alles wat hij doet, is goed.

18De Heer is dichtbij voor mensen die hem roepen,

dichtbij voor mensen die op hem vertrouwen.

19Aan mensen die hem eren,

geeft de Heer wat ze nodig hebben.

Hij hoort hun gebed en hij helpt hen.

20Hij beschermt mensen die hem liefhebben,

maar slechte mensen vernietigt hij.

21Ik zal altijd zingen voor de heilige Heer.

Alles wat leeft, moet de Heer danken,

nu en altijd!

146

Psalm 146

Vertrouw op de Heer

1461Halleluja!

Ik juich voor de Heer

vanuit het diepst van mijn hart.

2Ik zal de Heer danken, zolang ik leef.

Ik zal zingen voor mijn God, zolang ik besta.

3Vertrouw niet op mensen met macht,

want mensen kunnen niemand redden.

4Als ze sterven, worden ze weer stof,

dan kunnen ze helemaal niets meer.

5Je kunt beter vertrouwen op de God van Jakob,

je kunt beter hulp zoeken bij de Heer.

6Want hij heeft de hemel en de aarde gemaakt,

en ook de zee en alles wat daar leeft.

De Heer blijft altijd trouw.

7Hij helpt mensen die onderdrukt worden.

Mensen die honger hebben, geeft hij te eten.

Gevangenen bevrijdt hij.

8-9De Heer laat blinden weer zien.

Mensen die gevallen zijn, helpt hij overeind.

Hij beschermt vreemdelingen.

Hij helpt weduwen,

hij beschermt kinderen zonder vader.

De Heer heeft goede mensen lief,

maar slechte mensen laat hij in de steek.

10De Heer is koning voor altijd,

de God van Sion regeert voor eeuwig.

Halleluja!