Bijbel in Gewone Taal (BGT)
146

Psalm 146

Vertrouw op de Heer

1461Halleluja!

Ik juich voor de Heer

vanuit het diepst van mijn hart.

2Ik zal de Heer danken, zolang ik leef.

Ik zal zingen voor mijn God, zolang ik besta.

3Vertrouw niet op mensen met macht,

want mensen kunnen niemand redden.

4Als ze sterven, worden ze weer stof,

dan kunnen ze helemaal niets meer.

5Je kunt beter vertrouwen op de God van Jakob,

je kunt beter hulp zoeken bij de Heer.

6Want hij heeft de hemel en de aarde gemaakt,

en ook de zee en alles wat daar leeft.

De Heer blijft altijd trouw.

7Hij helpt mensen die onderdrukt worden.

Mensen die honger hebben, geeft hij te eten.

Gevangenen bevrijdt hij.

8-9De Heer laat blinden weer zien.

Mensen die gevallen zijn, helpt hij overeind.

Hij beschermt vreemdelingen.

Hij helpt weduwen,

hij beschermt kinderen zonder vader.

De Heer heeft goede mensen lief,

maar slechte mensen laat hij in de steek.

10De Heer is koning voor altijd,

de God van Sion regeert voor eeuwig.

Halleluja!