ossenprik
Artikel

ossenprik

Een ossenprik was een houten stok, soms met een metalen punt. Hij werd gebruikt om dieren aan te sporen die een ploeg of dorsslede trokken.
In Rechters 3:31 wordt de ossenprik gebruikt als wapen. De rechter Samgar doodt volgens dat verhaal zeshonderd Filistijnen met een ossenprik.

Bijbelverzen

  • Sirach 38:25
  • Rechters 3:31
  • Prediker 12:11