Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
35

Bevrijding en terugkeer

351De woestijn zal zich verheugen,

de dorre vlakte vrolijk zijn,

de wildernis zal jubelen en bloeien,

2

35:2
Jes. 33:9
40:5
60:13
als een lelie welig bloeien,

jubelen en juichen van vreugde.

De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon,

met de schoonheid van de Karmel en de Saron.

Men aanschouwt de luister van de HEER,

de schoonheid van onze God.

3

35:3
Jes. 40:29-31
Hebr. 12:12
Geef kracht aan trillende handen,

maak knikkende knieën sterk.

4

35:4
Jes. 40:10
Zeg tegen het moedeloze volk:

‘Wees sterk en vrees niet,

want jullie God komt met zijn wraak.

Gods vergelding zal komen,

hijzelf zal jullie bevrijden.’

5

35:5-6
Jes. 29:18
32:3
35:5
Mat. 11:5
Luc. 7:22
Dan worden blinden de ogen geopend,

de oren van doven worden ontsloten.

6

35:6-7
Jes. 41:18
Verlamden zullen springen als herten,

de mond van stommen zal jubelen:

waterstromen zullen de woestijn splijten,

beken de dorre vlakte doorsnijden.

7

35:7
Jes. 43:20
48:21
Het verzengde land wordt een waterplas,

dorstige grond wordt waterrijk gebied;

waar eenmaal jakhalzen huisden,

maakt dor gras plaats voor riet en biezen.

8Daar zal een gebaande weg lopen,

‘Heilige weg’ genaamd,

geen onreine zal die betreden.

Over die weg zullen zij gaan,

maar dwazen zijn er niet te vinden.

9Geen leeuw of roofdier zal daar komen,

geen enkel wild dier dwaalt er rond,

ze blijven er allemaal weg,

alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan.

10

35:10
Ps. 126:1-2
Jes. 51:11
Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug.

Jubelend komen zij naar Sion,

gekroond met eeuwige vreugde.

Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,

gejammer en verdriet vluchten eruit weg.