Bijbel in Gewone Taal (BGT)
16

Regels voor het goedmaken van fouten

De Heer is in de heilige tent

161-2Nadab en Abihu, de twee zonen van AƤron, waren gestorven toen ze de heilige tent in gegaan waren. Na hun dood zei de Heer tegen Mozes: ā€˜Zeg namens mij tegen je broer AƤron dat hij niet op elk moment de ruimte met de heilige kist in mag gaan. Want boven de kist en het deksel met de twee engelen ben ik aanwezig in een wolk. Als AƤron toch zomaar bij de heilige kist komt, zal hij sterven.

Speciale priesterkleren

3-4Als AƤron naar de heilige ruimte wil gaan, moet hij de volgende dingen doen.

Hij moet speciale priesterkleren aantrekken: een linnen priesterhemd en een linnen broek. Ook moet hij een linnen riem om zijn middel doen en een linnen tulband opzetten. Omdat die kleren heilig zijn, moet hij zich eerst wassen.

Het uitkiezen van de offerdieren

AƤron moet een jonge stier meenemen voor het offer waarmee zijn eigen fouten goedgemaakt worden. En een ram voor het offer dat helemaal verbrand moet worden. 5Ook moet hij twee bokken meenemen voor het offer waarmee de fouten van de Israƫlieten goedgemaakt worden. En een tweede ram voor het offer dat helemaal verbrand moet worden.

6AƤron moet eerst de stier offeren om zijn eigen fouten goed te maken. Zo zorgt hij ervoor dat alles weer goed is tussen mij en hem, en tussen mij en zijn familie.

7Daarna moet hij de twee bokken naar de ingang van de heilige tent brengen, naar het grote altaar. 8Daar moet hij loten om te beslissen welke bok voor mij is, en welke bok voor de god Azazel.

9De bok die voor mij is, is een offer waarmee de fouten van de Israƫlieten goedgemaakt worden. 10De bok die voor Azazel is, moet levend bij het grote altaar blijven staan. Later moet AƤron die bok de woestijn in sturen, naar Azazel. Zo zorgt hij ervoor dat alles weer goed is tussen mij en de Israƫlieten.

Het offeren van de stier

11AƤron moet dus eerst de stier halen die bestemd is voor het offer waarmee zijn eigen fouten goedgemaakt worden. Dan moet hij die stier slachten. Met dat offer zorgt hij ervoor dat het weer goed is tussen mij en hem, en tussen mij en zijn familie.

12Daarna moet AƤron een bak vullen met gloeiende kooltjes van het grote altaar bij de ingang van de heilige tent. Ook moet hij twee volle handen wierook nemen. Het moet goede, geurige wierook zijn. Hij moet alles naar de heilige ruimte achter het gordijn brengen. 13En daar moet hij de wierook op het altaar verbranden. Dan zal de rook ervoor zorgen dat hij de heilige kist en het deksel met de twee engelen niet meer ziet. Als AƤron het deksel wel ziet, zal hij sterven.

Bloed druppelen bij de heilige kist

14Dan moet AƤron wat bloed van de stier nemen. Dat moet hij op het deksel met de twee engelen druppelen. Ook moet hij zeven keer wat bloed druppelen op de grond voor de heilige kist.

15Daarna moet hij de bok slachten die bestemd is voor het offer waarmee de fouten van het volk goedgemaakt worden. Het bloed van de bok moet hij naar de heilige ruimte achter het gordijn brengen. En met dat bloed moet hij hetzelfde doen als met het bloed van de stier. Hij moet het dus op het deksel van de heilige kist en op de grond druppelen.

16Zo zorgt hij ervoor dat de heilige ruimte weer rein wordt. Want die is onrein geworden door alle fouten en zonden van de Israƫlieten. Ook de rest van de heilige tent moet hij weer rein maken. Want de tent staat midden tussen de Israƫlieten, en zij zijn onrein.

17Zolang AƤron bezig is om de heilige ruimte weer rein te maken, mag niemand de heilige tent in.

Bloed smeren aan het grote altaar

Als AƤron alles weer goedgemaakt heeft tussen mij en iedereen, 18mag hij weer naar buiten komen. Hij moet naar het grote altaar gaan, bij de ingang van de heilige tent. Want hij moet ervoor zorgen dat ook het altaar weer rein wordt. Hij moet wat bloed van de stier en van de bok aan de hoeken van het altaar smeren. 19En hij moet zeven keer wat bloed tegen het altaar spatten. Zo zorgt hij ervoor dat het grote altaar weer rein en heilig wordt. Want dat was onrein geworden door de fouten van de Israƫlieten.

De levende bok

20Als de heilige ruimte en de rest van de heilige tent, en ook het grote altaar weer rein zijn, moet AƤron de nog levende bok laten halen.

21Hij moet allebei zijn handen op de kop van de bok leggen. En hij moet hardop zeggen wat de Israƫlieten verkeerd gedaan hebben. Al hun fouten en zonden moet hij noemen. Op die manier legt hij alle fouten van het volk op de kop van de bok. Daarna moet de bok naar de woestijn gebracht worden. Dat moet iemand doen die daar speciaal voor aangewezen is.

22Zo neemt de bok alle fouten van de Israƫlieten mee naar de woestijn, waar geen mensen wonen.

Nog meer offers

Als de bok vrijgelaten is in de woestijn, 23moet AƤron teruggaan naar de heilige tent. Hij moet de speciale priesterkleren uittrekken, en die laten liggen bij de heilige ruimte. 24Daarna moet hij zichzelf wassen op een heilige plaats, en weer gewone kleren aantrekken.

Dan moet hij weer naar buiten gaan en twee rammen offeren die helemaal verbrand moeten worden. Met die offers zorgt hij ervoor dat het weer goed is tussen mij en hem, en tussen mij en het volk.

25Ten slotte moet hij ook de vette delen van de stier en de bok verbranden op het altaar.

De helpers moeten zich wassen

26De man die de levende bok naar de woestijn gebracht heeft, moet zichzelf en zijn kleren wassen. Pas daarna mag hij weer in het kamp van de Israƫlieten komen.

27Met het bloed van de stier en de bok is de heilige tent weer rein gemaakt. De huid, het vlees en de ingewanden van de dieren moeten verbrand worden buiten het kamp. 28De man die alles verbrandt, moet daarna zichzelf en zijn kleren wassen. Pas dan mag hij weer in het kamp komen.

Een regel voor altijd

29Op de tiende dag van de zevende maand moeten alle Israƫlieten vasten, en mogen ze niet werken. Die regel blijft altijd gelden, voor de Israƫlieten en voor de vreemdelingen die bij hen wonen. 30Op die dag moet de hogepriester ervoor zorgen dat het weer goed is tussen het volk en mij, de Heer. Alle fouten van het volk zullen worden vergeven. En dan is het volk weer rein voor mij.

31Op die dag mag dus niemand werken, en moet iedereen vasten. Die regel geldt voor altijd.

32Alle offers op die dag moeten gebracht worden door de hogepriester. Dus door AƤron, of door de nakomeling van AƤron die dan hogepriester is. De hogepriester moet de speciale heilige priesterkleren aandoen. 33En hij moet de heilige ruimte in de heilige tent, de rest van de heilige tent en het grote altaar weer rein maken. Zo zorgt hij ervoor dat alles weer goed is tussen mij en de priesters, en tussen mij en de rest van het volk.

34Die regel geldt voor altijd: de hogepriester moet er Ć©Ć©n keer per jaar voor zorgen dat alle fouten van de IsraĆ«lieten goedgemaakt worden. Dan is het weer goed tussen mij en de IsraĆ«lieten.ā€™

AƤron hield zich voortaan aan alles wat de Heer tegen Mozes gezegd had.