Bijbel in Gewone Taal (BGT)
4

Leef zoals God het wil

41Christus heeft tijdens zijn leven op aarde veel geleden. Wees bereid om ook te lijden. Want als je lijdt, laat je je zonden achter je. 2Dan beheersen slechte verlangens je niet langer. Dan kun je voortaan leven zoals God het wil.

3Jullie hebben lang genoeg meegedaan met alles wat de ongelovigen graag doen: Jullie vereerden afschuwelijke afgoden. Jullie lieten je verleiden tot verboden seks. Jullie dronken te veel, en hielden van wilde feesten met veel drank.

4De ongelovigen vinden het vreemd dat jullie nu niet meer meedoen met hun slechte gedrag. En daarom vertellen ze slechte dingen over jullie. 5Maar God zal hun daden beoordelen. Want hij komt om recht te spreken over iedereen, over de levenden en de doden. 6Daarom is het goede nieuws ook aan de doden verteld. Want ook over hun leven zal God oordelen. Als ze gaan geloven in het goede nieuws, kunnen ze toch nog gered worden.

Wees dienaren van elkaar

7Het einde van de wereld is dichtbij. Wees dus verstandig en denk na over wat je doet. Dan kun je tot God bidden. 8Het allerbelangrijkste is nu dat jullie veel van elkaar houden. Want door liefde kun je elkaar veel fouten vergeven. 9Ontvang elkaar ook hartelijk in je huis, zonder te klagen.

10Jullie moeten elkaar helpen. God zal ervoor zorgen dat jullie dat kunnen. Want hij heeft aan ieder van jullie een bijzondere kracht gegeven, die je goed moet gebruiken. 11Als je spreekt, spreek dan woorden van God. En als je mensen helpt, doe dat dan vanuit de kracht die God je geeft.

Zo krijgt God op allerlei manieren eer. Want dankzij Jezus Christus kunnen jullie doen wat God wil. Alle eer en macht aan Jezus Christus, voor altijd en eeuwig! Amen.

Lijden omdat je christen bent

12Vrienden, wees niet verbaasd dat jullie als christenen moeten lijden. Wat er met jullie gebeurt, is niet vreemd. Het is een test voor jullie geloof. 13Wees blij als je lijdt, want Christus heeft ook moeten lijden. Door het lijden horen jullie bij hem. En op de dag dat hij met hemelse macht op aarde terugkeert, zullen jullie juichen van blijdschap.

14Als je beledigd wordt omdat je een christen bent, ben je een gelukkig mens. Want het betekent dat de machtige Geest van God in je is.

15Zorg ervoor dat je niet moet lijden omdat je een moordenaar bent, of een dief, of een misdadiger, of een ruziezoeker. 16Maar als je moet lijden omdat je een christen bent, schaam je dan niet. Je moet God dan juist eren om wat er met je gebeurt.

God oordeelt eerst over de christenen

17De tijd dat God gaat rechtspreken over de mensen, is gekomen. Bedenk dat goed. Voor Gods eigen mensen, voor ons dus, is die tijd al begonnen. God laat ons lijden. Maar het lijden van de ongelovigen zal straks nog veel erger zijn. 18Want in de heilige boeken staat: Ā«Als goede mensen al bijna niet gered kunnen worden, hoe zal het dan aflopen met slechte mensen?Ā»

19Blijf daarom goede dingen doen, ook al laat God je nu lijden. Vertrouw op hem, want hij heeft je gemaakt.