Bijbel in Gewone Taal (BGT)
3

Luister naar je man

31-2Ik zei al dat slaven moeten luisteren naar hun meester. En nu zeg ik: Vrouwen, jullie moeten luisteren naar je man. Leef zoals God het wil. Want als je een ongelovige man hebt, zul je hem op die manier voor het geloof winnen. Woorden zijn niet nodig als je man ziet hoe goed je leeft.

3Vrouwen, jullie schoonheid wordt niet bepaald door je uiterlijk. Schoonheid hangt niet af van een vlecht in je haar, een mooie jurk of een gouden sieraad. 4Het gaat om je hart en hoe je van binnen bent. Dat vindt God belangrijk. Wees dus vriendelijk en bescheiden, dan heb je een schoonheid die nooit zal verdwijnen.

5Die schoonheid hadden de heilige vrouwen van vroeger ook. Want ze vertrouwden op God, en ze luisterden naar hun man. 6Denk aan Sara. Zij gehoorzaamde haar man Abraham. Ze noemde hem zelfs haar heer. Jullie zijn nakomelingen van Sara. Laat je dus door niemand bang maken, en doe goede dingen.

Heb respect voor je vrouw

7Mannen, voor jullie geldt dit: Ga verstandig om met je vrouw, want ze is minder sterk dan jij. Behandel haar met respect, want ook zij krijgt het eeuwige leven. Alleen als je respect hebt voor je vrouw, zal God naar je gebeden luisteren.

Wees goed voor iedereen

8Ten slotte zeg ik tegen jullie allemaal: Maak geen ruzie met elkaar. Leef met elkaar mee, en houd van elkaar als broers en zussen. Wees vriendelijk en bescheiden.

9Als iemand je kwaad doet, doe hem dan geen kwaad terug. Als je wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Jullie zijn uitgekozen om goed te doen. Wens mensen dus het goede toe. Dan zal God ook goed voor jullie zijn.

10Want in de heilige boeken staat: «Houd je van het leven en wil je gelukkig zijn? Vertel dan geen leugens over anderen. Zeg geen dingen die niet waar zijn. 11Doe geen kwaad, maar wees goed. Probeer om met anderen in vrede te leven, elke dag weer. 12De Heer helpt mensen die trouw zijn aan hem, hij hoort hen als ze om hulp roepen. Maar hij vernietigt mensen die kwaad doen.»

Lijden, net als Christus

Geef altijd vriendelijk antwoord

13Als je je best doet om goed te leven, zal God je beschermen. En dan kan niemand je kwaad doen. 14Wees dus niet bang, ook niet voor de beschuldigingen van ongelovigen. Als je lijdt omdat je Gods wil doet, ben je juist gelukkig.

15Eer Christus met heel je hart. Vertel iedereen dat hij je Heer is, en dat je op hem vertrouwt. Geef altijd antwoord als iemand je daar iets over vraagt. 16Maar antwoord wel vriendelijk en met respect. Dan weet je zeker dat je doet wat God wil. Misschien zullen ongelovigen slecht over je spreken, omdat je als een goede christen leeft. Maar God zal ervoor zorgen dat ze daar spijt van krijgen.

17Bedenk ook: je kunt beter lijden omdat je goede dingen doet, dan omdat je slechte dingen doet.

Door de doop hoor je bij Christus

18Ook Christus heeft geleden. Hij werd gedood als een mens op aarde. Maar God maakte hem weer levend, en gaf hem de macht van de heilige Geest. Christus was onschuldig, maar hij is gestorven om jullie te bevrijden van jullie zonden. Zijn dood heeft jullie voor altijd bij God gebracht.

19Christus heeft zijn overwinning bekendgemaakt aan de geesten die gevangen zaten. 20Zij waren in de tijd van Noach ongehoorzaam aan God. God wachtte geduldig af of ze zich beter gingen gedragen, maar dat deden ze niet. Toen liet hij Noach een boot bouwen. In die boot werden alleen Noach en zijn familie gered, acht mensen in totaal.

Het water redde Noach en zijn familie uit een slechte wereld. 21-22Nu worden jullie ook uit een slechte wereld gered door water. Want door het water van de doop kun je gaan leven zoals God het wil. Het water van de doop wast niet het vuil van je lichaam, maar laat zien dat je bij Christus hoort. Christus is opgestaan uit de dood, en zo heeft hij alle engelen en geesten die over de wereld willen heersen, overwonnen. Nu zit hij in de hemel naast God, aan de rechterkant.

4

Leef zoals God het wil

41Christus heeft tijdens zijn leven op aarde veel geleden. Wees bereid om ook te lijden. Want als je lijdt, laat je je zonden achter je. 2Dan beheersen slechte verlangens je niet langer. Dan kun je voortaan leven zoals God het wil.

3Jullie hebben lang genoeg meegedaan met alles wat de ongelovigen graag doen: Jullie vereerden afschuwelijke afgoden. Jullie lieten je verleiden tot verboden seks. Jullie dronken te veel, en hielden van wilde feesten met veel drank.

4De ongelovigen vinden het vreemd dat jullie nu niet meer meedoen met hun slechte gedrag. En daarom vertellen ze slechte dingen over jullie. 5Maar God zal hun daden beoordelen. Want hij komt om recht te spreken over iedereen, over de levenden en de doden. 6Daarom is het goede nieuws ook aan de doden verteld. Want ook over hun leven zal God oordelen. Als ze gaan geloven in het goede nieuws, kunnen ze toch nog gered worden.

Wees dienaren van elkaar

7Het einde van de wereld is dichtbij. Wees dus verstandig en denk na over wat je doet. Dan kun je tot God bidden. 8Het allerbelangrijkste is nu dat jullie veel van elkaar houden. Want door liefde kun je elkaar veel fouten vergeven. 9Ontvang elkaar ook hartelijk in je huis, zonder te klagen.

10Jullie moeten elkaar helpen. God zal ervoor zorgen dat jullie dat kunnen. Want hij heeft aan ieder van jullie een bijzondere kracht gegeven, die je goed moet gebruiken. 11Als je spreekt, spreek dan woorden van God. En als je mensen helpt, doe dat dan vanuit de kracht die God je geeft.

Zo krijgt God op allerlei manieren eer. Want dankzij Jezus Christus kunnen jullie doen wat God wil. Alle eer en macht aan Jezus Christus, voor altijd en eeuwig! Amen.

Lijden omdat je christen bent

12Vrienden, wees niet verbaasd dat jullie als christenen moeten lijden. Wat er met jullie gebeurt, is niet vreemd. Het is een test voor jullie geloof. 13Wees blij als je lijdt, want Christus heeft ook moeten lijden. Door het lijden horen jullie bij hem. En op de dag dat hij met hemelse macht op aarde terugkeert, zullen jullie juichen van blijdschap.

14Als je beledigd wordt omdat je een christen bent, ben je een gelukkig mens. Want het betekent dat de machtige Geest van God in je is.

15Zorg ervoor dat je niet moet lijden omdat je een moordenaar bent, of een dief, of een misdadiger, of een ruziezoeker. 16Maar als je moet lijden omdat je een christen bent, schaam je dan niet. Je moet God dan juist eren om wat er met je gebeurt.

God oordeelt eerst over de christenen

17De tijd dat God gaat rechtspreken over de mensen, is gekomen. Bedenk dat goed. Voor Gods eigen mensen, voor ons dus, is die tijd al begonnen. God laat ons lijden. Maar het lijden van de ongelovigen zal straks nog veel erger zijn. 18Want in de heilige boeken staat: «Als goede mensen al bijna niet gered kunnen worden, hoe zal het dan aflopen met slechte mensen?»

19Blijf daarom goede dingen doen, ook al laat God je nu lijden. Vertrouw op hem, want hij heeft je gemaakt.

5

Laatste adviezen

Zorg goed voor de gelovigen

51Leiders van de kerk, luister. Ook ik ben een leider van de kerk, ook ik moet lijden omdat ik een christen ben. En ook ik zal, net als jullie, bij Christus horen als hij met hemelse macht op aarde terugkomt. Luister daarom naar wat ik van jullie vraag.

2Pas goed op de mensen in jullie kerk, zoals herders op hun schapen passen. Zorg voor hen. Doe dat vanuit jezelf, en niet omdat het moet. Dat is wat God wil. Doe het niet om er rijk van te worden. Zorg voor hen omdat je het zelf graag wilt.

3God heeft je die mensen gegeven om voor te zorgen. Heers niet over hen, maar geef hun het goede voorbeeld. 4Dan zul je het eeuwige leven krijgen als Jezus Christus terugkomt.

Maak jezelf niet belangrijk

5Dit zeg ik tegen de jongeren: Luister naar de leiders van de kerk.

En dit zeg ik tegen iedereen: Maak jezelf niet belangrijk, maar dien de ander. Want God straft mensen die zichzelf belangrijker vinden dan anderen. Maar hij is goed voor mensen die zichzelf onbelangrijk vinden.

6Maak jezelf dus onbelangrijk, en vertrouw op Gods macht. Dan zal hij je in de toekomst belangrijk maken. 7Vertrouw op hem als het leven zwaar is, want hij zal voor je zorgen.

Pas op voor de duivel

8De duivel is jullie vijand. Hij zoekt altijd iemand die hij kan vernietigen. Hij is op jacht, als een brullende leeuw. Wees dus verstandig en let goed op. 9Wees sterk door je geloof en verzet je tegen de duivel. Bedenk dat overal in de wereld christenen op dezelfde manier moeten lijden.

10God is heel goed voor jullie! Hij heeft jullie uitgekozen, zodat jullie samen met Christus eeuwig zullen leven. Eerst moeten jullie nog een korte tijd lijden. Maar straks zal hij jullie sterk, machtig en krachtig maken. 11Alle macht aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Slot van de brief

12Ik heb jullie deze korte brief geschreven met de hulp van Silvanus. Hij is een betrouwbare christen.

Ik hoop dat de brief jullie moed geeft. Ik wilde jullie laten zien hoe goed God is. Daarop moeten jullie blijven vertrouwen.

13Jullie krijgen de groeten van de christenen in Rome en van mijn leerling Marcus. 14Groet elkaar met een kus, als teken van jullie liefde.

Ik wens jullie allemaal vrede toe, want jullie horen bij Christus.