Artikel

canon

Een canon is een lijst van boeken die als norm en autoriteit erkend worden binnen een (religieuze) gemeenschap. Het woord canon komt van het Griekse woord kanôn. Dat betekent ‘riet’ of ‘stok’, maar ook ‘norm’ of ‘richtlijn’. De boeken van de canon heten ‘canonieke boeken’. Ze gelden als heilige geschriften met een bijzonder, goddelijk gezag. Ze zijn de norm of richtlijn voor gelovigen.