Kaarten & plaatsnamen

item.title
'stallen van Salomo' (1)
Afbeelding
Foto van de opgegraven zogenaamde 'stallen van Salomo' in Megiddo, Israël.
item.title
'stallen van Salomo' (2)
Afbeelding
Foto van de opgegraven zogenaamde 'stallen van Salomo' in Megiddo, Israël.
item.title
Antalya haven (1)
Afbeelding
De haven van Attalia, het huidige Antalya in Turkije.
item.title
Antalya haven (2)
Afbeelding
De haven van Attalia, het huidige Antalya in Turkije.
item.title
Antiochië
Artikel
 • basis
Antiochië was in de tijd van het Nieuwe Testament de hoofdstad van de provincie Syrië. Na Jeruzalem was het de belangrijkste stad voor het vroege christendom. De stichting van Antiochië Antiochië in Syrië (in het huidige Turkije) was een van de zestien steden die Seleucus I Nicator (358-281 voor ...
item.title
Antiochië aan de Orontes
Afbeelding
Foto van de plaats waar het oude Antiochië lag, in het huidige Turkije.
item.title
Antiochië in Pisidië (1)
Afbeelding
Foto van Antiochië in Pisidië in het huidige Turkije.
item.title
Antiochië in Pisidië (2)
Afbeelding
Foto van Antiochië in Pisidië in het huidige Turkije.
item.title
Arad: opgravingen
Afbeelding
Tel Arad in de Negev woestijn in het huidige Israël.
item.title
Babylon (Babel)
Artikel
 • basis
Babylon (of Babel) was de hoofdstad van het Babylonische rijk. De stad lag aan de rivier de Eufraat, in het huidige Irak. De naam Babylon betekent in het Akkadisch: poort van de god. Oergeschiedenis van Babylon Babylon was al in de 21e eeuw voor Christus een belangrijke stad waar de heersers van ...
Betel
Artikel
 • basis
Na Jeruzalem wordt Betel het vaakst genoemd als plaatsnaam in de Bijbel. Betel lag op een strategisch punt, zo’n zestien kilometer ten noorden van Jeruzalem, vlak bij de grens tussen het noordelijke rijk Israël en zuidelijke rijk Juda. De naam Betel De naam Betel betekent: huis van El, of: huis van ...
Betlehem
Artikel
Betlehem is een dorp in Juda (later Judea). De plaats is vooral bekend omdat koning David ervandaan komt, en omdat het de plaats is waar Jezus is geboren. Betlehem in Juda Betlehem ligt in het gebied van de stam Juda (later Judea), negen kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Al in de veertiende eeuw ...
Caesarea (Maritima)
Artikel
 • basis
Caesarea was een havenstad in de provincie Judea. Het was de stad waar de Romeinse bestuurders van Judea woonden. De stad Caesarea Caesarea was gebouwd door Herodes de Grote in de jaren 22 tot 9 voor Christus. De stad is vernoemd naar keizer Caesar Augustus. Herodes maakte van Caesarea een echte ...
item.title
Charan: omgeving
Afbeelding
Foto van Charan en omgeving in het huidige Turkije.
item.title
Chesbon: opgravingen
Afbeelding
Foto van opgravingen in het oude Chesbon, in het huidige Jordanië.
item.title
Chorazin
Afbeelding
Foto van opgravingen in het oude Chorazin, in het huidige Israël.
Damascus
Artikel
 • basis
Damascus was de hoofdstad van het Aramese rijk, dat vaak in conflict was met Israël. In de tijd van het Nieuwe Testament wonen er al vroeg volgelingen van Jezus in Damascus. Oergeschiedenis van Damascus Damascus wordt al in de zestiende eeuw voor Christus genoemd in een inscriptie. De stad ligt bij ...
item.title
Dekapolis
Artikel
 • basis
De Dekapolis was een groep Griekse steden die vooral ten oosten van Galilea, Samaria en Judea lagen. Er woonden voornamelijk niet-Joden. De steden van de Dekapolis De naam Dekapolis betekent: tien steden. Maar er was geen vaste lijst van steden die bij de Dekapolis hoorden. Waarschijnlijk hoorden ...
item.title
derde zendingsreis van Paulus
Kaart
Kaart van de derde zendingsreis van Paulus.
item.title
Dibon: opgravingen
Afbeelding
Foto van opgravingen in Dibbon, in het huidige Jordanië.
item.title
Edom
Afbeelding
Foto van de woestijn in het huidige Jordanië, waar vroeger Edom lag.
item.title
Eerste zendingsreis van Paulus
Kaart
Kaart van de eerste zendingsreis van Paulus.
Efeze
Artikel
 • basis
Efeze was een stad in het westen van het huidige Turkije. In de tijd van het Nieuwe Testament was het een van de grootste en belangrijkste steden van het Romeinse rijk. De stad bestond al vanaf de negende eeuw voor Christus. Vanaf die tijd werd de stad geregeerd door veel verschillende rijken en ...
Filippi
Artikel
 • basis
Filippi was een stad in het oosten van Macedonië. Toen de stad in de vierde eeuw voor Christus de naam Filippi kreeg, bestond zij al een paar eeuwen. De naam Filippi kreeg de stad van Filip II, de vader van Alexander de Grote. De Via Egnatia liep dwars door Filippi en was een belangrijke route die ...
Galatië
Artikel
 • basis
Galatië was de naam van een gebied in het noorden van het midden van Klein-Azië (het huidige Turkije). Galatië is vernoemd naar het Keltische volk (de Galaten) dat er in de derde eeuw voor Christus ging wonen en er in de tijd van Paulus nog steeds woonde. In de tijd van het Nieuwe Testament is ...
Gat
Artikel
 • basis
Er zijn verschillende plaatsen in de Bijbel met de naam Gat, zoals Gat-Hefer en Gat-Rimmon. De bekendste is de Filistijnse stad Gat, de geboorteplaats van de reus Goliat. Geschiedenis De stad Gat wordt omstreeks 1350 voor Christus vermeld onder de naam Gintu. Dat gebeurt in een briefwisseling ...
item.title
Gerasa: opgravingen
Afbeelding
Gerasa aan de overkant van het Meer van Galilea in in het huidige Jordanië.
item.title
Hiërapolis: opgravingen
Afbeelding
Foto van opgravingen in Hiërapolis, in het huidige Turkije.
Idumea
Artikel
 • basis
Idumea was de naam van het gebied ten zuiden van Judea in de tijd van het Nieuwe Testament. Ten oosten van Idumea lag de Dode Zee, ten westen van Idumea lagen een aantal onafhankelijke steden aan de Middellandse Zee (Gaza, Askelon en Asdod). De naam Idumea komt misschien van de Edomieten die er ...
item.title
internationale wegen
Kaart
item.title
Israël en de buurlanden (Levant)
Kaart
item.title
Jericho
Artikel
Jericho is een van de oudste steden in het Midden-Oosten. Het ligt aan de westzijde van de Jordaan, niet ver van Jeruzalem. Jericho is vooral bekend als de stad waar de Israëlieten omheen liepen, zodat de stadsmuren omvielen. In het Nieuwe Testament komt Jericho een paar keer voor in verhalen over ...
item.title
Jeruzalem in de tijd van de koningen
Artikel
 • basis
De Kanaänitische stad Oeroesalim lag precies tussen het gebied van de noordelijke stammen en dat van de stam Juda. Toen de Israëlieten het land veroverden, vielen ze deze stad niet aan. Maar als David koning wordt over heel Israël, kiest hij Jebus als hoofdstad van zijn rijk. In 2 Samuel 5:6-9 ...
Jeruzalem in de tijd van het Nieuwe Testament
Artikel
 • basis
Na de slag bij Paneas in 200 voor Christus werden de Seleuciden de baas in Jeruzalem. Dit zorgde voor grote problemen. De Syrische koningen voerden namelijk steeds oorlog tegen Rome, en daarvoor hadden ze veel geld voor nodig. Daarom wilden ze de schatten uit de tempel hebben. De bevolking van de ...
item.title
Jeruzalem: inleiding
Artikel
 • basis
Jeruzalem lag tussen de twee grote verbindingswegen in de oudheid: de weg langs de kust, die Egypte met Syrië verbond, en de weg op de Jordaanse hoogvlakte, die naar Arabië leidde. Jeruzalem lag dus niet aan of dichtbij grote verbindingswegen, Dit nadeel zorgde ook voor een groot voordeel: als er ...
item.title
Jeruzalem: ondergang en de terugkeer uit de ballingschap
Artikel
 • basis
Tijdens de regering van koning Manasse was de situatie in en rondom Jeruzalem weer rustiger geworden en kon de stad verder groeien. Koning Jojakim kwam echter in opstand tegen zijn vazalheer, koning Nebukadnessar. Deze opstand mislukte, en Jeruzalem werd omsingeld. Jojachin, de zoon en opvolger van ...
item.title
Jezus' reis van Galilea naar Jeruzalem
Kaart
item.title
Judea in de tijd van Jezus
Kaart
De Romeinse provincie Judea in de tijd van Jezus. Met onder andere de gebieden Galilea en Samaria.
item.title
Kafarnaüm
Artikel
 • basis
Kafarnaüm was in de tijd van het Nieuwe Testament een groot dorp aan de westkust van het Meer van Galilea. Het had ongeveer 1500 inwoners. De huizen waren erg simpel en de wegen waren niet verhard. De visindustrie van het Meer van Galilea was erg belangrijk voor het dorp. Jezus in Kafarnaüm Aan het ...
item.title
Kafarnaüm: opgravingen
Afbeelding
Foto van opgravingen in het oude Kafarnaüm in Galilea, in het huidige Israël.
Kana
Artikel
 • basis
Kana was een dorp in Galilea. Het lag waarschijnlijk aan de weg naar Kafarnaüm. Volgens het evangelie volgens Johannes is Jezus een aantal keer in Kana geweest. Kana in het Nieuwe Testament Kana is bekend uit het Nieuwe Testament door de wonderen die Jezus daar doet. In het evangelie volgens ...
item.title
Kidrondal
Afbeelding
Foto van het Kidrondal, ten oosten van Jeruzalem.
item.title
Kolosse
Afbeelding
Foto van de begraven overblijfselen van Kolosse in het huidige Turkije.
item.title
Kolosse
Artikel
 • basis
Kolosse was in de tijd van het Nieuwe Testament een kleine stad in het Romeinse rijk. De stad bestond toen al honderden jaren. Kolosse lag in Frygië in Klein-Azië (het huidige Turkije), aan de rivier de Lycus. De dichtstbijzijnde grote steden waren Laodicea en Hiërapolis (zie Kolossenzen 4:13). De ...
item.title
koninkrijken Israël en Juda (1)
Kaart
item.title
koninkrijken Israël en Juda (2)
Kaart
Korinte
Artikel
 • basis
Korinte was een grote Romeinse stad in het noorden van het Griekse schiereiland Peloponnesos. Het was een belangrijke en drukke handelsstad. De stad lag namelijk dicht bij twee havensteden aan de Saronische Golf en de Korintische Golf: Lechaeum en Kenchreeën (zie Handelingen 18:18). Korinte was een ...
item.title
Laodicea: opgravingen
Afbeelding
Foto van opgravingen in het oude Laodicea, in het huidige Turkije.
item.title
Laodicea: waterleidingen (1)
Afbeelding
Foto van opgegraven waterleidingen in Laodicea, in het huidige Turkije.
item.title
Laodicea: waterleidingen (2)
Afbeelding
Foto van opgegraven waterleidingen in Laodicea, in het huidige Turkije.