het Onzevader: inhoud
Artikel

het Onzevader: inhoud

Het Onzevader is een bekend bijbelgedeelte. In het eerste deel ligt de nadruk vooral op de eer van God, in het tweede deel vooral het doen en laten van de mens.

Verschillende interpretaties

In de literatuur is discussie over de inhoud van het Onzevader. Past de inhoud goed bij de algemene joodse religiositeit in de tijd van Jezus, of past het gebed heel specifiek bij de theologie van Jezus?
Ook als deze vraag beantwoord zou zijn, blijven er nog veel manieren open om het gebed te interpreteren. Het kan politiek, eschatologisch of persoonlijk gelezen worden.

Het Onzevader in twee delen

Het eerste deel van het gebed richt de aandacht op God als Vader, in het tweede deel gaat het om de mensen:

  • In het eerste deel speelt het gebed om de komst van het koninkrijk van God een belangrijke rol. Aan God wordt gevraagd om zijn rijk te vestigen.
  • Het tweede deel begint met de bede: ‘Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.’ Met brood wordt al het voedsel bedoeld dat een mens nodig heeft om te leven. Opvallend is dat er gevraagd wordt om het brood voor vandaag. Het gebed leert de mens bescheidenheid. Het spoort ons aan om niet meer te vragen dan op dit moment noodzakelijk is om te leven (zie ook Matteüs 6:25-27).

Bijbelverzen

  • Lucas 11:1-4
  • Matteüs 6:9-13