Artikel

Ruth: bijbelboek

In het boek Ruth wordt verteld hoe de Moabitische Ruth een nieuw leven begint in Israël. Ze zal uiteindelijk een belangrijke rol spelen in de geschiedenis van Israël.

Titel van het boek

Het boek Ruth ontleent zijn naam aan de hoofdpersoon Ruth, een Moabitische vrouw.

Inhoud

In het verhaal over Ruth krijgen de lezers een actualiserende uitleg van bepaalde regels uit de wet van Mozes. Het centrale thema is de rol van de familie. In het bijzonder gaat het over het losserschap: de verplichtingen ten opzichte van familieleden die tot armoede vervallen zijn.
Het thema wordt toegespitst op het erfrecht van weduwen en benaderd vanuit het perspectief van vrouwen. Zijdelings komt ook de omgang met andere volken aan de orde. Het verhaal gaat in tegen het standpunt dat een huwelijk met een buitenlandse vrouw niet toegestaan zou zijn.

Stijl

Het boek Ruth wordt wel een novelle genoemd. Het verhaal hoort tot de meesterwerken van Hebreeuwse vertelkunst. De schrijver heeft een grote belangstelling voor gewone mensen en hun leven.
Het boek lijkt in stijl erg op Genesis 24.

Plaats in de Bijbel

In veel bijbeluitgaven staat Ruth als historisch boek na Rechters. Aan het begin van het verhaal wordt namelijk gezegd dat het zich afspeelt in de periode dat de rechters Israël leiden.
In de Hebreeuwse Bijbel, de Tanach, staat Ruth in de afdeling van de Geschriften (Ketoeviem). Het boek maakt daar deel uit van de vijf zogeheten Feestrollen (Megilot). Het wordt in de synagoge voorgelezen op het Wekenfeest, dat een oogstfeest is.

Bijbelverzen

  • Ruth 1-4