De Gute Nachricht Bibel is een Duitse vertaling waarin rekening is gehouden met lezers zonder kerkelijke achtergrond, vergelijkbaar met de Nederlandse Groot Nieuws Bijbel.