De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is een vertaling van de hele Bijbel in gewone taal.

Gewone taal
De BGT is een vertaling in gewone taal, taal die iedereen kent en gebruikt. Er worden algemeen bekende woorden in gebruikt, en de zinnen zijn overzichtelijk en niet te lang. Door duidelijk verband tussen de zinnen en heldere verwijzingen naar personen en plaatsen ontstaat een samenhangende tekst. De tekst is ingedeeld in korte stukken met een eigen opschrift, dat de kern noemt van het stuk dat volgt.

Bronteksten
De BGT is een vertaling uit de Hebreeuwse en Griekse brontekst, gemaakt door een groep van deskundige vertalers. Het is een bijbel die leesbaar en duidelijk is voor iedereen.

De BGT is in 2014 uitgebracht door het Nederlands Bijbelgenootschap.

De audioversie is gemaakt en beschikbaar gesteld door de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden.