Artikel

Nisroch

Nisroch is de naam van een god die voorkomt in 2 Koningen 19:37. Daar wordt van hem gezegd dat hij de god is van de Assyrische koning Sanherib. Als Sanherib in de tempel van Nisroch de god gaat vereren, wordt hij daar door zijn eigen zoons vermoord.

Wie was Nisroch?

We kennen de naam Nisroch alleen uit de Bijbel. In Assyrische bronnen is de naam niet te vinden. Misschien is de oorspronkelijke naam van de god opzettelijk of per ongeluk veranderd door Hebreeuwse schrijvers. Waarschijnlijk is Nisroch een verbastering van de naam Ninurta, een van de belangrijke goden in Assyrië.

Bijbelverzen

  • Jesaja 37:38
  • 2 Koningen 19:37