Landen & volken

Amalek en Amalekieten
Artikel
 • basis
Volgens de Bijbel waren de Amalekieten een volk dat rondtrok in Edom, in de woestijn en het bergland ten zuiden en ten zuidoosten van Juda. Zij stammen af van Amalek, een kleinzoon van Esau (Genesis 36:12). In de Bijbel zijn de Amalekieten steeds belangrijke vijanden van Israƫl. In niet-bijbelse ...
item.title
Ammon en Ammonieten
Artikel
Met Ammonieten worden de bewoners van het koninkrijk Ammon aangeduid, dat ten oosten van Israƫl lag met Rabbat-Ammon als hoofdstad. De Ammonieten waren verwant aan de Israƫlieten en hun taal verschilde weinig van het Hebreeuws. Zij kwamen in conflict met de Israƫlieten; vandaar dat zij in de Bijbel ...
Amorieten
Artikel
 • basis
Met ā€˜de Amorietenā€™ worden een aantal Semitische bevolkingsgroepen in het Oude Nabije Oosten bedoeld. Ze leven oorspronkelijk in dorpen en steden in het noordelijke stroomgebied van de Eufraat, tot waar SyriĆ« grenst aan de Middellandse Zee. De bekendste Amoritische koning is Hammurabi (rond 1700 ...
Aram en Arameeƫrs
Artikel
 • basis
Aram is de bijbelse naam van de regio waar nu Syriƫ ligt. De verschillende bevolkingsgroepen in die regio worden Arameeƫrs genoemd. Omstreeks 1500 voor Christus zijn zij vanuit het oosten Mesopotamiƫ binnengedrongen. Aram bestaat uit een aantal kleine koninkrijken. Ze spelen een belangrijke rol in ...
item.title
Artemis
Artikel
Artemis is in de Griekse mythologie de godin van de jacht en de maan, en de heerseres over de wilde dieren.In het Latijn wordt ze Diana genoemd. Artemis is de dochter van de oppergod Zeus en Leto. Haar tweelingbroer is Apollo. De tempel van Artemis in Efeze In de stad Efeze in Klein-Aziƫ stelden ...
Asjera
Video
Asjera
Artikel
Asjera is de naam van een KanaƤnitische godin die in een groot deel van het Oude Nabije Oosten vereerd werd. In het Oude Testament verwijst het woord asjera ook vaak naar een houten paal die de godin voorstelde. Asjera in de mythologie In de Oud-Babylonische tijd was Asjera bekend als vrouw van de ...
item.title
Assyriƫ en Assyriƫrs
Artikel
 • basis
Het Assyrische rijk was een belangrijke politieke macht in het Oude Nabije Oosten, vooral van de negende tot de zevende eeuw voor Christus. In die tijd heerste dit rijk ook over Israƫl en Juda. In 722 voor Christus zorgden de Assyriƫrs ervoor dat er een eind kwam aan het noordelijke rijk Israƫl. ...
Assyriƫ verovert noordelijke koninkrijk Israƫl
Video
item.title
Assyriƫ, Israƫl en de Bijbel
Artikel
 • basis
In de Bijbel komt het Assyrische rijk vooral voor als aartsvijand van Israƫl. In de achtste eeuw voor Christus voeren de Assyriƫrs de bewoners van het noordelijke rijk Israƫl mee in ballingschap. Israƫl en Juda onder Assyriƫ In de negende en achtste eeuw voor Christus kwamen het noordelijke rijk ...
item.title
Assyrische rijk
Artikel
 • basis
Het Assyrische rijk was een belangrijke politieke macht in het Oude Nabije Oosten, vooral van de negende tot de zevende eeuw voor Christus. Geschiedenis van Assyriƫ Het Assyrische rijk lag in het noorden van Mesopotamiƫ (het huidige Irak). In de veertiende eeuw voor Christus is er voor het eerst ...
Astarte
Artikel
Astarte is de naam van een KanaƤnitische godin die vereerd werd in grote delen van het Oude Nabije Oosten. In de steden Tyrus en Sidon was ze de belangrijkste godin. Ook de Israƫlieten waren bekend met haar. Astarte in de mythologie Astarte was in de mythologie de vrouw van El. Ze werd gezien als ...
BaƤl
Video
item.title
BaƤl
Artikel
BaƤl is de naam van een van de bekendste KanaƤnitische goden. Hij werd vereerd in grote delen van het Oude Nabije Oosten. De Bijbel maakt duidelijk dat hij ook onder de Israƫlieten een populaire god was. De god van weer en wind In Ugaritische teksten wordt BaƤl uitgebreid beschreven. Hij troont in ...
item.title
Babyloniƫ en Babyloniƫrs
Artikel
 • basis
Het Babylonische rijk heeft een geschiedenis van meer dan duizend jaar. Tijdens de hoogtepunten van die geschiedenis, vooral in de achttiende en de zesde eeuw voor Christus, heeft het Babylonische rijk een grote invloed gehad op de wereld van het Oude Nabije Oosten. Met het wegvoeren van een groot ...
item.title
Babyloniƫ, Juda en de Bijbel
Artikel
 • basis
Met het wegvoeren van een groot deel van de bevolking van Juda tijdens de Babylonische ballingschap heeft het Babylonische rijk grote invloed gehad op de Judeeƫrs. In het Oude Testament heeft dat diepe sporen nagelaten. Babel en Babyloniƫ in Genesis Een bekend verhaal uit de Bijbel is het verhaal ...
item.title
Babylonische rijk
Artikel
 • basis
Het Babylonische rijk heeft een geschiedenis van meer dan duizend jaar. Tijdens de hoogtepunten van die geschiedenis, vooral in de achttiende en de zesde eeuw voor Christus, heeft het Babylonische rijk een grote invloed uitgeoefend op de wereld van het Oude Nabije Oosten. Uit de Bijbel zijn de ...
item.title
beeld van Zeus
Afbeelding
Foto van een beeld van Zeus in het Antalya Museum in Turkije.
Bel
Artikel
Bel is een andere naam voor de god Marduk. Hij was de beschermgod van de stad Babel. Een eretitel voor de god Marduk ā€˜Belā€™ is een Babylonisch woord voor ā€˜heerā€™ of ā€˜meesterā€™. Het was oorspronkelijk een eretitel voor verschillende Babylonische goden. Maar vanaf het tweede millennium voor Christus ...
item.title
berg van de varkens
Afbeelding
De zogenaamde 'berg van de varkens' in Kursi in het huidige Jordaniƫ.
Dagon
Artikel
Dagon was de belangrijkste god van de Filistijnen. Hij had een tempel in Gaza en Asdod (zie Rechters 16:23). De tempel in Asdod zou tot de tweede eeuw voor Christus hebben bestaan (zie 1 Makkabeeƫn 10:83-84). Dagon of Dagan Dagon wordt vaak gelijkgesteld aan de Mesopotamische god Dagan. Dagan was ...
DikĆØ
Artikel
DikĆØ is in de Griekse godsdienst de naam van de godin van het recht. In de Bijbel komt de naam voor in Handelingen 28:4.
Dioscuren
Artikel
In de Griekse mythologie waren de dioscuren twee halfgoden, die Castor en Pollux heetten. Ze waren de zonen van de Griekse oppergod Zeus. Dioscuren in de Bijbel In de Bijbel komen de dioscuren voor in Handelingen 28:11. Ze vormden het boegbeeld van het Alexandrijnse schip waarop Paulus meevoer.
item.title
Edom en Edomieten
Artikel
Edom is de naam van een persoon, van een volk en van een gebied in de tijd van het Oude Testament. De naam is afgeleid van een Hebreeuws woord dat ā€˜roodā€™ betekent. Edom is de tweede naam van Esau, de broer van Jakob (Genesis 25:24-26). Hij wordt gezien als de stamvader van de Edomieten (Genesis ...
item.title
Egypte en de Bijbel
Artikel
Als buurland van IsraĆ«l komt Egypte vaak in de Bijbel voor. Zowel in de oer geschiedenis van Genesis als in de tijd van de koningen en profeten speelt Egypte een belangrijke rol. Het meest terugkerende verhaal is dat van de uittocht van het volk IsraĆ«l uit Egypte.  Graanschuur Egypte In een aantal ...
item.title
Egypte en Egyptenaren
Artikel
Het Egyptische rijk was een belangrijke politieke grootmacht in het Oude Nabije Oosten. Als buurland van Israƫl speelt het een belangrijke rol in het Oude Testament. Egypte stond vaak tegenover andere grootmachten ten oosten van Israƫl, zoals het Assyrische en het Babylonische rijk. Lees hier meer ...
Egypte: geschiedenis en religie
Artikel
In de geschiedenis van Israƫl is de invloed van Egypte van groot belang geweest. Egypte heeft in de loop van zijn geschiedenis steeds zijn macht laten gelden in KanaƤn, het gebied ten oosten van de Middellandse Zee. In de Bijbel worden de Egyptenaren vaak genoemd, en soms ook de namen van de ...
item.title
Egypte: land
Artikel
Egypte is de naam van het land in het noordoostelijke deel van het Afrikaanse continent waar de rivier de Nijl in de Middellandse Zee uitmondt. Dankzij de ligging aan de Nijl heeft Egypte in het Oude Nabije Oosten een belangrijke rol kunnen spelen als agrarische grootmacht. De naam Egypte De naam ...
Epicurus
Artikel
Epicurus was een Griekse filosoof (342-270 voor Christus), die een beroemde filosofenschool stichtte. In het boek Handelingen komen mensen voor die zijn filosofie aanhangen. Filosofie van Epicurus Volgens Epicurus is de wereld te verklaren uit de natuurlijke samenhang van de dingen. De goden hebben ...
farao
Video
farao
Artikel
Het woord farao betekent ā€˜groot huisā€™ of ā€˜paleisā€™. Vanaf de vijftiende eeuw voor Christus werd het de naam van de koning van Egypte. Oude Testament Vooral in de verhalen over Abraham, Jozef en Mozes spelen de faraoā€™s een belangrijke rol. Maar ze hebben in de bijbelse verhalen zelden een naam. Dit ...
Fenicische schepen
Video
Filistijnen (volk)
Artikel
 • basis
De Filistijnen waren een buurvolk van Israƫl, die aan de kust van de Middellandse Zee een aantal stadstaten hadden. In het Oude Testament komen ze steeds in conflict met Israƫl. Het bekendst zijn de verhalen over de strijd van de koningen Saul en David met de Filistijnen, en Davids gevecht met de ...
item.title
Gadara: opgravingen
Afbeelding
Gadara aan de overkant van het Meer van Galilea in het huidige Jordaniƫ.
Galatiƫ
Artikel
 • basis
Galatiƫ was de naam van een gebied in het noorden van het midden van Klein-Aziƫ (het huidige Turkije). Galatiƫ is vernoemd naar het Keltische volk (de Galaten) dat er in de derde eeuw voor Christus ging wonen en er in de tijd van Paulus nog steeds woonde. In de tijd van het Nieuwe Testament is ...
item.title
Gilead
Afbeelding
Foto van het berggebied Gilead in het huidige Jordaniƫ.
goden van andere volken
Artikel
In het Oude Testament worden regelmatig namen genoemd van 'vreemde goden': andere goden dan de God van IsraĆ«l. Zie voor meer informatie: KanaƤnitische godsdienst goden van de Moabieten, Ammonieten en Filistijnen Mesopotamische godsdienst Griekse godsdienst
goden van de Moabieten, Ammonieten en Filistijnen
Artikel
De buurvolken van Israƫl - de Moabieten, Ammonieten en Filistijnen - dienden verschillende goden. De volgende namen worden in het Oude Testament genoemd: Milkom Moloch Kemos Dagon
item.title
Griekse godsdienst
Artikel
Net zoals de meeste andere godsdiensten in de oudheid was de Griekse godsdienst polytheĆÆstisch: er waren veel verschillende goden. Voorbeelden van Griekse goden zijn: Apollo, Artemis, Hermes en Zeus (de belangrijkste god van het pantheon). Die goden werden in verschillende plaatsen op ...
Griekse godsdienst in de hellenistische periode
Artikel
Na de veroveringen door Alexander de Grote maakte de Griekse godsdienst een aantal veranderingen door. De godsdienst kwam steeds meer onder invloed te staan van de denkbeelden van andere volken. Hellenisering Toen Alexander de Grote delen van het Oude Nabije Oosten veroverd had en een nieuw ...
item.title
Hermes
Artikel
Hermes is de naam van een Griekse god, die de zoon was van Zeus en een halfbroer van Apollo. Hij werd gezien als een god die voor geluk en vuchtbaarheid zorgde. Hij was de beschermgod van dieven en handelaars en de god van de welsprekendheid. Ook was hij de boodschapper van de goden. Hermes in de ...
Hethieten
Artikel
 • basis
De Hethieten zijn in de Bijbel een van de volken die in KanaƤn wonen voordat de Israƫlieten daar een staat stichten. De Hethieten in de Bijbel zijn waarschijnlijk een ander volk dan de inwoners van het grote Hethitische koninkrijk dat vroeger in Klein-Aziƫ bestond. Hethieten in de Bijbel De ...
Ismaƫlieten
Artikel
 • basis
De Ismaƫlieten zijn een volk dat leeft in Noord-Arabiƫ. In de Bijbel kunnen we lezen dat dit volk genoemd is naar hun stamvader Ismaƫl, de zoon van Abraham en Hagar (Genesis 16:1-16; Genesis 21:8-21). Ze wonen in tenten, fokken kamelen en reizen in karavanen over de grote handelsroutes in het Oude ...
Jebus en Jebusieten
Artikel
 • basis
Jebus is de naam van de stad Jeruzalem voordat die door koning David veroverd wordt. In Jebus wonen de Jebusieten, een volk dat al in KanaƤn leeft voordat de IsraĆ«lieten er komen. In het Oude Testament worden ze regelmatig genoemd als volk dat vĆ³Ć³r de IsraĆ«lieten in KanaƤn woont. Uiteindelijk ...
Jeruzalem: muur van Hizkia
Video
Joden
Artikel
Het woord ā€˜joodā€™ wordt verschillend gebruikt. De naam ā€˜joodā€™ komt van Juda, een van de zonen van aartsvader Jakob. Het wordt gebruikt: voor iemand die bij het volk van IsraĆ«l hoort; voor iemand die specifiek in de provincie Judea woont (als synoniem van JudeeĆ«r); voor iemand die de joodse religie ...
KanaƤn en KanaƤnieten
Artikel
 • basis
KanaƤn is de naam van een gebied ten oosten van de Middellandse Zee dat ongeveer zo groot is als het hele gebied waar nu Libanon, Israƫl, de Palestijnse gebieden en een deel van Syriƫ en Jordaniƫ liggen. In de Bijbel worden de inwoners van KanaƤn KanaƤnieten genoemd. Maar dat betekent niet dat de ...
item.title
KanaƤnitische godsdienst
Artikel
De KanaƤnieten vereerden meerdere goden. De belangrijkste waren El, BaƤl, Anat, Astarte en Asjera. Goede relatie met de goden Vruchtbaarheid speelde in de KanaƤnitische godsdienst een grote rol. De goden konden zorgen voor een rijke oogst, een uitgebreide veestapel en een een groot aantal kinderen. ...
Kemos
Artikel
Kemos was de nationale god van Moab. De Moabieten geloofden dat hij hen beschermde, en hen hielp in de strijd. Kemos in het Oude Testament Het Oude Testament noemt de naam Kemos acht keer. In 1 Koningen 11:7 wordt gezegd dat koning Salomo in Jeruzalem een offerplaats bouwde ter ere van de god ...
Kenieten
Artikel
 • basis
De Kenieten zijn een volk van nomaden in het zuiden van Israƫl. Ze worden in de Bijbel soms genoemd als de oorspronkelijke bewoners van het land dat aan de Israƫlieten is beloofd (Genesis 15:19). Over de Kenieten wordt gezegd dat ze rondtrekkende smeden zijn. Sommige onderzoekers denken dat er een ...