Artikel

wijnoffer

Bij een wijnoffer werd er wijn gegoten over het altaar (of over het vlees of het brood op het altaar). In de ontmoetingstent stonden speciale gouden kommen voor de offerwijn.

Wanneer wordt dit offer gebracht?

Bij alle offers moest ook een wijnoffer gebracht worden. Maar er waren ook een aantal speciale momenten voor een wijnoffer:

  • bij de wijding van Aäron als hogepriester (Exodus 29:41);
  • na de eerste oogst na de verovering van Kanaän (Leviticus 23:18);
  • na afloop van de periode van een nazireeër (Numeri 6:15).

Bijbelverzen

  • Ezechiël 20:28
  • Sirach 50:15
  • 1 Makkabeeën 1:22
  • Jeremia 52:19
  • Zacharia 9:15