Artikel

rein en onrein: onreinheid van plaatsen

In het Oude Testament vinden we het idee dat bepaalde plaatsen heilig zijn door de aanwezigheid van de Heer. In zulke plaatsen mocht geen onreinheid binnendringen. Heilige plaatsen konden onder andere op de volgende manieren onrein worden:

 • Het heilige land Israël kon verontreinigd worden door onderdrukking (Ezechiël 22:24) of door verboden religieuze praktijken (Jozua 22:17; Ezechiël 36:17).
 • De heilige stad Jeruzalem kon onrein worden door zonde (Klaagliederen 1:8), afgoderij (Jeremia 13:27), bloed van vermoorde mensen (Klaagliederen 4:15) en door de puinhopen van de tempel (Haggai 2:10-19).
 • De tempel werd onrein als er onreine personen of voorwerpen binnenkwamen (Nehemia 13:9). Het heiligdom werd ook verontreinigd door de zonden van het volk. Ieder jaar tijdens Grote Verzoendag werd die verontreiniging verwijderd in een ritueel (Leviticus 16).

Bijbelverzen

 • Jozua 22:17
 • Jeremia 13:27
 • Klaagliederen 1:8
 • Klaagliederen 4:15
 • Ezechiël 22:24
 • Ezechiël 36:17
 • Haggai 2:10-19
 • Leviticus 16
 • Nehemia 13:9