Artikel

veldrede

De toespraak op de berg staat in Matteüs 5-7. In Het evangelie volgens Marcus en Johannes is geen vergelijkbare toespraak te vinden. Lucas heeft wel enkele passages die er erg op lijken, maar anders dan Matteüs laat hij Jezus die toespraak niet op een berg houden:

Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij daar staan op een plaats waar het vlak was.’ (Lucas 6:17)

Daarom wordt de toespraak in Lucas 6 de ‘veldrede’ genoemd.

Bijbelverzen

  • Lucas 6:17-49