Artikel

getuige

Bij een rechtszaak waren getuigen onmisbaar. Alleen als er voldoende getuigen waren, kon iemand veroordeeld worden.

Minstens twee getuigen

In een rechtszaak plaatsvond, mocht iemand alleen veroordeeld worden als er minstens twee getuigen van het misdrijf waren. De getuigen moesten de waarheid spreken. Als bleek dat een getuige loog, werd hij zelf gestraft. Hij kon dan de straf krijgen die hij geëist had. Het verbod op het afleggen van een vals getuigenis is zo’n belangrijke regel dat het één van de tien geboden is. 

Zonder getuigen

Het kon voorkomen dat er geen getuigen van een misdrijf waren. Als de verdachte dan zwoer dat hij de misdaad niet gepleegd had, moest zijn getuigenis als waarheid aangenomen worden. In zo’n geval werd vaak God, of hemel en aarde’, als getuige opgeroepen om de eed kracht bij te zetten.

Jezus’ veroordeling

Iemand kon ook veroordeeld worden op grond van zijn eigen getuigenis. In de rechtszaak tegen Jezus is er geen goede getuige van een misdrijf te vinden. Jezus wordt dan veroordeeld op grond van een verklaring die hij zelf ter plekke aflegt, en die dus door meer dan twee mensen gehoord wordt.

Bijbelverzen

 • Exodus 22:9
 • Numeri 35:30
 • Deuteronomium 17:6-7
 • Ruth 4:7-11
 • Spreuken 6:19
 • Spreuken 19:5
 • Jesaja 8:1-2
 • 2 Korintiërs 13:1
 • Marcus 14:55-65
 • Matteüs 26:59-66
 • Hebreeën 10:28
 • Exodus 20:16
 • 1 Timoteüs 5:19
 • Deuteronomium 19:15-21