Artikel

Babylonische kalender

In latere teksten van het Oude Testament en in deuterocanonieke boeken vinden we de namen van de maanden van de Babylonische jaarkalender. Vanaf de Babylonische tijd (zesde eeuw voor Christus) werd deze kalender ook door Israël gebruikt.

Maanden van het Babylonische jaar

Hier volgen de maanden van de Babylonische kalender, met een verwijzing naar een bijbeltekst, als de maand in de Bijbel wordt genoemd:

1 nisan maart/april Nehemia 2:1
2 ijar april/mei  
3 siwan mei/juni Ester 8:9
4 tammuz juni/juli  
5 ab juli/augustus  
6 elul augustus/september Nehemia 6:15
7 tisri september/oktober  
8 marcheswan oktober/november  
9 kislew november/december Nehemia 1:1
10 tebet december/januari Ester 2:16
11 sebat januari/februari Zacharia 1:7
12 adar februari/maart Ester 3:7