De Herziene Statenvertaling (kortweg HSV) is een bewerking van de 17e-eeuwse Statenbijbel. Er waren twee redenen om de Statenvertaling te herzien:

  • door de ontwikkeling van het Nederlands is de taal van de Statenvertaling voor veel mensen niet meer te begrijpen;
  • dankzij de herziening kunnen mensen bekend blijven met de theologie van de Statenvertaling en met de geloofspraktijk die daarmee samenhangt.

De Herziene Statenvertaling (HSV) is dus een initiatief om het goede van de Statenvertaling te behouden, maar tegelijk recht te doen aan de lezer van nu. De eerste versie van de HSV was in 2010 gereed. Eind 2016 is een bijgewerkte versie door het bestuur goedgekeurd. De herziening van de Statenvertaling heeft de volgende karakteristieken:

  • moderne spelling;
  • de meest archaïsche woorden zijn vervangen;
  • veel traditionele termen zijn bewaard;
  • moeilijke zinsconstructies zijn vervangen;
  • er worden minder eerbiedshoofdletters gebruikt;
  • allerlei vertaalfouten zijn aangepast.

Voor de herziening is een team van neerlandici, classici en theologen samengesteld. Zij werkten niet met moderne edities van de bronteksten, maar met de bronteksten die ook voor de Statenvertaling in de 17e eeuw gebruikt zijn. In het oude testament wordt een enkele keer gebruik gemaakt van een afwijkende tekst in de Septuaginta of de Dode Zeerollen. De Herziene Statenvertaling is ontvangen als een betrouwbaar en leesbaar alternatief voor de Statenvertaling en is voor veel Bijbelvaste lezers de eerste keus. De tekst van de HSV is inmiddels aangewend in diverse projecten, zoals een vrouwenbijbel, een mannenbijbel, een jongerenbijbel en een studiebijbel.De audioversie is gemaakt en beschikbaar gesteld door de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden.