Video

Archeologie en khirbet Qumran

Alex Cannegieter over de bijdrage van de archeologie aan het begrip van de Dode Zeerollen.
© Nederlands Bijbelgenootschap, 2013.