Qumran en de Bijbel

Archeologie en khirbet Qumran
Video
Alex Cannegieter over de bijdrage van de archeologie aan het begrip van de Dode Zeerollen. © Nederlands Bijbelgenootschap, 2013.  
De archeologie van Qumran
Document
Jürgen Zangenberg, "De archeologie van Qumran. De plaats en de regio", uit: Qumran en de Bijbel. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel, Heerenveen 2013. Er zijn zo’n vijfenzestig jaren verstreken na de ontdekking van de eerste Dode Zeerollen, en nog steeds staat Qumran volop in de ...
De Dode Zeerollen en het Nieuwe Testament
Document
Rieuwerd Buitenwerf, "De Dode Zeerollen en het Nieuwe Testament", uit: Qumran en de Bijbel. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel, Heerenveen 2013. Toen begin jaren vijftig bekend werd dat er in de woestijn van Palestina documenten gevonden waren ‘uit de tijd van Jezus’, ontstond ...
De Dode Zeerollen en het Oude Testament
Document
Michaël van der Meer, "De Dode Zeerollen en het Oude Testament", uit: Qumran en de Bijbel. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel, Heerenveen 2013. Het is al vaak gezegd, maar toch de moeite waard om te herhalen: het belang van de Dode Zeerollen voor de bestudering van de Bijbel kan ...
Dode Zeerollen
Video
Dit filmpje gaat over de boekrollen die vanaf 1947 in de buurt van de Dode Zee zijn gevonden.
Dode Zeerollen en de Bijbel
Video
Matthijs de Jong over het belang van de Dode Zeerollen voor het begrip van de Bijbel. © Nederlands Bijbelgenootschap, 2013.  
Een kennismaking met Khirbet Qumran
Document
Alex Cannegieter, "Een kennismaking met Khirbet Qumran. De nederzetting en de vondsten", uit: Qumran en de Bijbel. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel, Heerenveen 2013. Aan de noordwestelijke oever van de Dode Zee, op circa 25 kilometer van Jeruzalem, liggen de ruïnes van een ...
Het belang van de Dode Zeerollen
Video
Mladen Popovic over het belang van de Dode Zeerollen. Dit filmpje sluit aan bij de tentoonstelling in het Drents museum over de Dode Zeerollen in 2013-2014. © Nederlands Bijbelgenootschap, 2013.  
Het boek Jeremia in Qumran
Document
Matthijs de Jong, "Het boek Jeremia in Qumran. Inzicht in het ontstaan van het Oude Testament", uit: Qumran en de Bijbel. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel, Heerenveen 2013. Bijbelwetenschappers gaan ervan uit dat de meeste geschriften van de Hebreeuwse bijbel (het Oude ...
Het eerste boek Samuel in Qumran
Document
Jaap van Dorp, "Het eerste boek Samuel in Qumran. Opvallende tekstvarianten", uit: Qumran en de Bijbel. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel, Heerenveen 2013. Het manuscript 4QSam-a is één van de drie Samuelhandschriften die in 1952 in grot 4 van Qumran zijn ontdekt. Een deel ...
Pesjarim. Bijbelcommentaren in Qumran
Document
Bärry Hartog, "Pesjarim. Bijbelcommentaren in Qumran", uit: Qumran en de Bijbel. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel, Heerenveen 2013. De pesjarim (enkelvoud: pesjer) uit Qumran zijn de vroegste bijbelcommentaren die ons zijn overgeleverd. Ze kunnen gedateerd worden in de eerste ...
item.title
Plattegrond van Khirbet Qumran
Kaart
Plattegrond van Khirbet Qumran. De waterwerken zijn in blauw aangegeven. (1) aquaduct waarlangs het water uit de Wadi Qumran de nederzetting werd binnengevoerd, (2) zuiveringsbekken waar het meegevoerde slib kon bezinken, (3) waterbassin zonder treden, waarschijnlijk reservoir voor de opslag van ...
Qumran en de Bijbel - een inleiding
Document
Matthijs de Jong, "Qumran en de Bijbel - een inleiding", uit: Qumran en de Bijbel. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel, Heerenveen 2013. In 1947 vonden bedoeïenen in een grot in de woestijn van Juda bij toeval enkele boekrollen. Daarmee begon de ‘vondst van Qumran’. In de jaren ...
Qumran en het vertalen van de Bijbel
Document
Arie van der Kooij, "Qumran en het vertalen van de Bijbel", uit: Qumran en de Bijbel. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel, Heerenveen 2013. Sinds de zestiende eeuw is het goed gebruik om een vertaling van de Bijbel te maken met de Hebreeuwse tekst als uitgangspunt voor het Oude ...
Qumran en het vroege Jodendom. Betekenis en achtergrond van de Dode Zeerollen
Document
Mladen Popovic, "Qumran en het vroege Jodendom. Betekenis en achtergrond van de Dode Zeerollen", uit: Qumran en de Bijbel. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel, Heerenveen 2013. Onze kennis van het jodendom van vóór de Romeinse verwoesting van de tempel in Jeruzalem in 70 n.Chr. ...