Voor hen is Gods nieuwe wereld
Document

Voor hen is Gods nieuwe wereld

Matthijs de Jong, "Want voor hen is Gods nieuwe wereld", verschenen in Met Andere Woorden onder de titel: "Enkele kernbegrippen in de Bijbel in Gewone Taal".

De vertaling van een bijzonder kernbegrip in Matteüs 4:23-5:12 zal worden toegelicht in dit artikel: de keuze voor ‘Gods nieuwe wereld’ als vertaling van het Griekse basileia tôn ouranôn (buiten Matteüs: basileia tou theou).

Bijbelverzen

  • Matteüs 5:1-12
  • Matteüs 4:21-25