Samenleesbijbel

(On)belangrijk
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
In de tijd van de Bijbel vonden veel mensen de farizeeën heel belangrijk. Farizeeën hadden veel aanzien. Mensen met een ziekte of handicap hadden juist weinig aanzien. Zij mochten niet echt meedoen. Vaak waren ze arm en werden ze zwervers of bedelaars.
(On)belangrijk?
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
In de tijd van Jezus werd je als kind niet erg serieus genomen. Je moest nog veel leren, en mensen vonden je pas echt belangrijk als je groot geworden was. Mensen dachten eigenlijk dat kinderen niet veel van geloven begrepen.
(On)gehoorzaam
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Let op: Voer deze opdracht uit voordat je de bijbeltekst gaat lezen. Lees de opdracht niet zelf door, maar laat hem door één van je ouders of een andere volwassene lezen. De volwassene moet de opdracht leiden. Opdracht: Geef één van de kinderen een opdracht die niet leuk is voor een andere ...
(Wan)hoop
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Waarom voelt de schrijver zich zo ongelukkig? Weet je nog wat er gebeurd was? Tip: je kunt dit terugvinden in de informatie bij ‘Klaagliederen’ bij het vorige verhaal. Waarom heeft hij toch nog hoop? Heb jij je wel eens heel ongelukkig gevoeld? Dacht je toen aan God? Wat geeft jou hoop als je ...
1 en 2 Koningen
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Koning David is heel oud, en gaat bijna sterven. Daarom moet er een nieuwe koning komen. In de boeken 1 en 2 Koningen staan verhalen over de koningen die na koning David komen.
item.title
1 Korintiërs
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Dit stuk komt uit de eerste brief die Paulus geschreven heeft aan de christenen in de stad Korinte. Dat is een havenstad in Griekenland, in de buurt van Athene. We weten niet zeker hoeveel brieven Paulus naar deze gemeente gestuurd heeft. Het zijn er in ieder geval drie geweest. Twee daarvan zijn ...
150 psalmen
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Psalmen zijn een soort liederen, want ze zijn geschreven om te zingen. Soms zijn ze bedoeld voor groepen, soms voor iemand die alleen is. Er bestaan allerlei soorten psalmen: vrolijke en verdrietige. Eigenlijk is er voor ieder moment in het leven wel een psalm. Psalm 150, de laatste psalm van dit ...
Aantrekkelijk
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Ook al vereren de meeste mensen geen gouden beelden, er zijn wel andere dingen die mensen vaak erg belangrijk en aantrekkelijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan een mooi uiterlijk, een dure auto, een beroemde persoon of het nieuwste mobieltje. Je hebt nodig: tijdschriften een schaar lijm papier ...
Aardbevingen
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Als er een aardbeving plaatsvindt, wordt de zwaarte van de aardbeving uitgedrukt in 'de schaal van Richter'. Deze manier van meten is bedacht door de Amerikaan Charles Francis Richter in 1935. Een aardbeving met de sterkte 0 tot 2 op de schaal van Richter merk je bijna niet. En een aardbeving met ...
item.title
Aäron gaat Mozes helpen
Afbeelding
 • Plus
 • Samenleesbijbel
item.title
Aäron maakt een beeld van een stier
Afbeelding
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Abraham koopt een stuk grond
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Abraham betaalde 400 zilverstukken voor het stuk land dat hij kocht. Dat staat gelijk aan 5 kilo zilver, wat in die tijd een enorm bedrag was. Abraham had dus heel veel over voor het stuk grond dat hij kocht. En ook voor zijn vrouw Sara, die hij daar wilde begraven!
Abraham, Isaak en Jakob
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Jakob en Esau zijn zoons van Isaak. Isaak is zelf weer een zoon van Abraham. Over Abraham en de geboorte van Isaak kun je lezen in Route 1 Stap 1-8, Genesis 12-23. Omdat uit Abraham, Isaak en Jakob het volk van Israël voortkomt, worden zij ook wel de aartsvaders of voorvaders genoemd.
Actie en reactie
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
In het verhaal over de beren wordt duidelijk dat als mensen iets zeggen over een profeet van God, God zelf ook aangesproken wordt. Het volgende proefje laat zien hoe de ene actie de andere beïnvloedt. Je hebt nodig: schoenendozen of andere, niet al te zware rechthoekige dingen Opdracht: Zet de ...
item.title
Adem van God
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
In de talen van de Bijbel zijn er twee woorden voor ‘geest’. In het Hebreeuws is dat roeach, en in het Grieks is dat pneuma. Die woorden betekenen allebei: lucht in beweging, wind, adem. Als je in de Bijbel leest over de heilige Geest, dan moet je daar eens aan denken. Want net zoals wind en adem ...
item.title
Adonia en zijn persoonlijke soldaten
Afbeelding
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Adonia wil koning worden
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Adonia ziet dat zijn vader oud wordt en wil nu zelf koning worden. Hoe bereidt Adonia zich voor om koning te worden? Wie nodigt Adonia niet uit bij het offeren? Waarom doet hij dat niet, denk je? Adonia doet een beetje alsof hij de toekomst kan bepalen: hij zegt dat hij de nieuwe koning zal worden. ...
Adoptieprinsen in Egypte
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Mozes werd geadopteerd door de dochter van de farao. Het kwam vaker voor dat kinderen door de farao geadopteerd werden. Ze mochten dan in het paleis komen wonen, samen met de andere kinderen van de farao. In het paleis kregen ze onderwijs van een privéleraar. Ze leerden lezen en schrijven, en ze ...
item.title
Afpakken
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Ervaar hoe het voelt als dingen van je afgepakt worden. Je hebt nodig: een dobbelsteen drie voorwerpen naar keuze Opdracht: Verzamel allemaal drie dingen van jezelf waar je aan gehecht bent. Bijvoorbeeld een mooi boek, of je mobieltje. Leg deze dingen voor je neer. Nu ga je allemaal om de beurt ...
Afscheid nemen
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Weet jij nog wat David en Jonatan afgesproken hebben over hun nakomelingen? Lees de vorige stap nog een keer als je het niet meer weet. Jonatan zegt dat God weet wat David en hij afgesproken hebben. Waarom zou Jonatan dat zeggen? Heb jij ook wel eens afscheid moeten nemen van een goede vriend of ...
Al heel lang
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Elia doet hier twee dingen om te laten zien dat God al heel lang met de Israëlieten meegaat. Hij bouwt een altaar van twaalf stenen. Daarmee denkt hij aan de twaalf stammen waar het volk van Israël uit bestaat. En Elia roept: ‘Heer, God van Abraham, Isaak en Jakob!’ Ook daarmee wil Elia laten zien ...
Al heel lang vijanden
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Mordechai en Haman zijn vijanden. Dat heeft een lange voorgeschiedenis. Haman stamt af van Agag, de koning van Amalek. Nadat het volk van Israël uit Egypte weggetrokken was, viel het volk van Amalek het volk van Israël aan. Met de hulp van God wonnen de Israëlieten. God zei toen dat hij zou blijven ...
item.title
Alle christenen horen bij elkaar
Afbeelding
 • Plus
 • Samenleesbijbel
item.title
Alle mensen horen erbij
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Soms kun je zien waar iemand woont. Bijvoorbeeld aan hoe hij of zij eruitziet. Weet jij daar voorbeelden van? Opdracht: Teken iemand aan wie je goed kunt zien waar hij of zij vandaan komt. Vergeet niet: Voor God maakt het niet uit hoe je eruitziet!
Alle spullen verzamelen!
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Dorkas deed goede dingen voor de mensen. Ze gaf geld en kleren aan mensen die het hard nodig hadden. Jij kunt ook een soort Dorkas zijn voor je eigen omgeving! Opdracht: Verzin een actie om geld te verzamelen, en voer die uit. Je kunt bijvoorbeeld lege flessen ophalen. Of spullen, kleding of ...
Allerlei kleuren
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
In de verzen 27 en 28 wordt gezegd dat er rondom de troon van God een schitterend licht is. Het licht heeft alle kleuren van de regenboog. Maak een mobile die ook alle kleuren laat zien. Je hebt nodig: een oude cd die kapot mag een schaar touw plakband een stokje Opdracht: Knip de cd in een paar ...
Alles begint steeds opnieuw
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Is het jou ook wel eens opgevallen dat er dingen zijn die steeds opnieuw beginnen? Of dat sommige dingen steeds hetzelfde zijn? Kun je daar voorbeelden van geven? Prediker zegt dat het leven geen zin heeft. Vind jij dat ook? Waarom wel, of waarom niet? Wat maakt jouw leven de moeite waard?
item.title
Alles heeft zijn tijd
Afbeelding
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Alles verandert
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
In het verhaal dat je net gelezen hebt, wordt alles anders. Heb jij wel eens gezien dat iets helemaal verandert? Doe dit proefje maar eens! Je hebt nodig: geraspte rodekool azijn twee glazen water een zeef Opdracht: Doe de geraspte kool in een glas. Welke kleur heeft de kool? Vul het glas voor de ...
Alles wat je wilt
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Waarom zegt Jezus dat er nooit meer een vrucht zal groeien aan de vijgenboom? Denk jij dat de woorden van Jezus betekenen dat God je alles geeft wat je wilt? Waarom wel, of waarom niet? Twijfel jij wel eens? Aan wat voor dingen? Over wat voor twijfel heeft Jezus het hier, denk je?
Als ik denk aan God …
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Je hebt net nagedacht over God. Welke woorden kwamen bij je naar boven? Maak daar een wolk mee! Je hebt nodig: verschillende kleuren crêpepapier een vel papier lijm kleurpotloden of viltstiften Opdracht: Maak denkwolkjes over God door een wolkje op papier te tekenen. In het midden van het wolkje ...
Als ik geen liefde had …
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Wat noemt Paulus in vers 1-3 allemaal op? Zouden dit belangrijke dingen zijn, denk je? Waarom zouden deze dingen zonder liefde zinloos zijn? Wat vind je daarvan? Waarom zou Paulus dit allemaal tegen de christenen in Korinte zeggen? Stel je voor dat de juf of meester aan jou vraagt om een ...
item.title
Altijd gehoorzamen?
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Dit stuk uit de brief van Paulus heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis. Want op grond van deze tekst hebben sommige christenen gezegd dat je niet mag protesteren tegen de regering. Paulus zegt namelijk dat die overheid door God is ingesteld. Je moet dus altijd gehoorzamen, en netjes ...
Amalekieten
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
De Amalekieten waren grote vijanden van Israël. Ze hadden veel Israëlieten vermoord. Daarom had Saul van God de opdracht gekregen om wraak te nemen. Hij moest het hele volk van de Amalekieten uitroeien, en ook alle dieren. Dan konden de Amalekieten nooit meer het volk van Israël bedreigen. Saul ...
item.title
Amen
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Het woord ‘amen’ komt uit het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament. Het betekent: ja, zo is het. In het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, is dit woord overgenomen. Als je ‘Amen’ zegt, zeg je dus: ‘Wat ik net gezegd heb, is waar.’ In heel veel talen wordt het gebruikt als afsluiting van ...
Ananias
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Ananias was een christen. Zijn naam betekent: God is goed voor mensen. God stuurt Ananias naar Saulus, en Ananias doopt Saulus. Op de plek waar dat gebeurd zou zijn, in de Syrische stad Damascus, staat nu een kleine kapel. Daar worden nog steeds diensten gehouden!
item.title
Andere landen …
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
De landen waar Salomo’s vrouwen vandaan kwamen, waren buurlanden van Israël. Kijk eens naar het kaartje van Israël en de buurlanden. Wijs dan aan bij welk land welke god hoort.
item.title
Andere naam
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Bedenk met elkaar voor iedereen een nieuwe naam. Het moet een gewone jongens- of meisjesnaam zijn, geen bijnaam. Gebruik de namen een dag lang. Hoe was dat? Was het leuk? Waarom wel, of waarom niet?
Anders dan de anderen
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Waarom wordt Haman zo boos op Mordechai, denk je? Wat vind je daarvan? Hoe zou jij je voelen als je Haman was? En hoe zou jij je voelen als je Mordechai was? Wat zou jij doen? Wat stelt Haman aan koning Ahasveros voor? Waarom wil Haman dat? Wat vind je van het voorstel van Haman? Had dat ook anders ...
Anders dan eerst
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Wat is het verschil tussen de vorige verhalen over koning Salomo en dit verhaal? Hoe zou het komen dat Salomo niet meer doet wat God goed vindt? Wat vind je daarvan? Ken jij ook iemand van wie je eerst dacht dat hij heel goed, wijs of aardig was, maar die later minder geweldig bleek te zijn? ...
Anders dan het lijkt
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Kun jij aanwijzen wie in het verhaal eerlijk is en wie niet? Waaraan zie je dat? Wie is in het verhaal toch anders dan hij eerst leek? Wat is er dan anders? Heb jij ook wel eens mensen meegemaakt die anders waren dan je dacht? Wat vond je daarvan?
Anders leven
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Wat voor dingen doen mensen die zich laten leiden door de heilige Geest? Wat vind je daarvan? Als je leeft zoals de heilige Geest het wil, doe je volgens Paulus precies wat de Joodse wet wil. Hoe kan dat? Heb je wel eens iets meegemaakt of gehoord dat helemaal niet past bij een leven zoals Paulus ...
Anders, maar toch gelijk
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Paulus zegt in zijn brief dat iedereen gelijk is voor God. Een teken van het geloof is een kruisje. Veel mensen hebben een ketting met een kruisje, om te laten zien dat ze geloven. Opdracht: Maak een kruisje dat je om je nek kunt hangen. Iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier: groot of ...
item.title
Apostelen
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Het woord ‘apostel’ is een woord dat je eigenlijk alleen in de Bijbel en in de kerk tegenkomt. Het komt uit het Grieks, en het betekent: iemand die gestuurd is. Apostelen zijn mensen die gestuurd zijn om het goede nieuws over Jezus overal te vertellen.
item.title
Aram
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Aram was een buurland van Israël en lag ongeveer waar nu Syrië ligt. Israël en Aram waren vaak in oorlog met elkaar.
item.title
Aramese woorden
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Een deel van het bijbelboek Daniël, de hoofdstukken 2:4-7:28, is in het Aramees geschreven. Deze taal lijkt heel erg op het Hebreeuws, de taal waarin verder bijna alles in het Oude Testament geschreven is. De woorden die op de muur verschijnen zijn ook Aramese woorden. Je moet deze taal lezen van ...
Arm
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
In de tijd van de Bijbel verdienden de mannen het geld om van te leven. Een weduwe is een vrouw van wie de man is gestorven. Er is dus geen man meer die voor haar zorgt. Daarom heeft ze maar heel weinig geld om van te leven.
Baäl en Asjera
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
Baäl was een god van andere volken, dus niet van Israël. De Israëlieten mochten hem niet vereren, dat staat al in de tien belangrijkste regels (kijk maar in Route 2 Stap 28, Exodus 20:1-21). Toch deden veel Israëlieten en hun koningen dat wel. Ze vereerden behalve Baäl ook Asjera, een godin. Voor ...
Babylon
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
In deze tekst wordt de stad Babylon genoemd. Als mensen in de tijd van het bijbelboek Openbaring die naam hoorden, moesten ze meteen denken aan de stad Rome. Rome was de hoofdstad van het Romeinse rijk. En Babylon was de hoofdstad van het machtige Perzische rijk geweest. Dat mensen meteen aan Rome ...
Badhuis
Artikel
 • Plus
 • Samenleesbijbel
In de tijd van de Bijbel hadden de mensen geen badkamers. Als ze zich wilden wassen, gingen ze naar een badhuis. Dat was een heel ritueel, en daar namen ze ook echt de tijd voor. Het badhuis in dit verhaal was bijzonder, omdat er ook veel zieke mensen naartoe kwamen. In dit badhuis konden mensen ...