aanliggende mannen
Afbeelding

aanliggende mannen

Afbeelding van aanliggende mannen bij een maaltijd.

Bijbelverzen

  • Lucas 22:7-14
  • Lucas 22:21-23
  • Matteüs 26:17-30
  • Marcus 14:12-21
  • Johannes 13:21-30