Artikel

goden van de Moabieten, Ammonieten en Filistijnen

De buurvolken van Israël - de Moabieten, Ammonieten en Filistijnen - dienden verschillende goden. De volgende namen worden in het Oude Testament genoemd: