Kolosse
Afbeelding

Kolosse

Foto van de begraven overblijfselen van Kolosse in het huidige Turkije.