Artikel

onreine geest

De uitdrukking ‘onreine geest’ wordt in de synoptische evangeliën soms gebruikt als aanduiding voor een demon of kwade geest.

Bijbelverzen

  • Marcus 1:23-27
  • Marcus 5:2-13
  • Marcus 9:25
  • Lucas 8:29
  • Lucas 9:42
  • Lucas 11:24
  • Matteüs 12:43
  • Lucas 4:33