Artikel

gebedsrichting

Er bestond geen vaste gebedsrichting. Men richtte zich tot de hemel, namelijk tot God.
In Daniël 6:11 wordt verteld dat Daniël in de richting van Jeruzalem bad, maar dat is een uitzondering.