Artikel

Abba

Abba is een Aramees woord dat ‘vader’ betekent. Het is een aanspreekvorm van de vader in een gezin. Voor christenen is ‘Abba’ ook een aanspreekvorm voor God.

Abba in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament wordt beschreven dat christenen God mogen aanspreken met ‘abba’:

  • Paulus schrijft in zijn brieven dat christenen kinderen van God zijn en hem daarom mogen aanroepen met ‘Abba, Vader’ (Romeinen 8:15; Galaten 4:6).
  • In het evangelie volgens Marcus staat dat Jezus God ook aansprak met ‘Abba, Vader’ (Marucs 14:36).

De aanspreekvorm ‘Abba’ sluit aan bij het beeld van God als vader.

Bijbelverzen

  • Galaten 4:6
  • Marcus 14:36
  • Romeinen 8:15