Artikel

gebeden in Psalmen

In het Oude Testament zijn veel gebeden terug te vinden in het boek Psalmen. Een aantal psalmen speelde een belangrijke rol in de tempelliturgie:

  • De Psalmen 113-118, in het jodendom beter bekend als het ‘Egyptische halleel’, werden uitgesproken bij Pesach en het Wekenfeest. Dit gebruik is blijven bestaan in de latere liturgie van de synagogen.
  • Ook de Psalmen van de ‘kleine halleel’ (Psalm 146-150) samen met Psalm 135-136 werden waarschijnlijk in de liturgie gebruikt. Mogelijk tijdens de drie grote feesten (Pesach, Wekenfeest en Loofhuttenfeest) of in de dagelijkse liturgie van de levieten in de tempel in Jeruzalem.