Artikel

Beëlzebul

Beëlzebul is een andere naam voor Satan de leider van de boze geesten.

De naam Beëlzebul

De betekenis van de naam Beëlzebul is omstreden, maar tegenwoordig denken de meeste uitleggers dat de naam ‘Baäl de prins’ betekent. Er is waarschijnlijk een verband met Baäl-Zebub, een Filistijnse god die genoemd wordt in 2 Koningen 1:2. Baäl-Zebub betekent ‘heer van de vliegen’. Mogelijk was de echte naam van deze Filistijnse god Baäl-Zebul, en heeft de bijbelse auteur dat opzettelijk veranderd in de spotnaam Baäl-Zebub—‘heer van de vliegen’.

Leider van de boze geesten

De naam Beëlzebul komt een paar keer voor in de evangeliën. Jezus’ tegenstanders beschuldigen hem ervan dat hij demonen uitdrijft met hulp van Beëlzebul. In Matteüs 10:25 gebruikt Jezus zelf deze naam om Satan, mee aan te duiden.

Bijbelverzen

  • Matteüs 10:25
  • Marcus 3:22
  • Lucas 11:15-19
  • 2 Koningen 16:2-16
  • Matteüs 12:24-27