Artikel

uitverkiezing

Uitverkiezing is een ingewikkeld theologisch begrip dat zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament een belangrijke rol speelt.

  • In het Oude Testament heeft het werkwoord 'uitkiezen' soms betrekking op de keuzes van mensen. Maar meestal wordt het gebruikt als het over de keuzes van God gaat.
  • In het Nieuwe Testament wordt Jezus de 'uitverkoren' zoon van God genoemd. Ook van gelovigen wordt gezegd dat ze 'uitgekozen' zijn.