Artikel

lam van God

In het Nieuwe Testament is ‘lam van God’ een aanduiding voor Jezus. Zijn dood wordt in sommige teksten beschouwd als een offer ter vergeving van zonden (zie bijvoorbeeld Johannes 1:29 en Openbaring 5:9).
In andere teksten is ‘lam van God’ specifiek een verwijzing naar het lam dat op Pesach geslacht werd (zie 1 Korintiërs 5:7).

Oorsprong van de term ‘lam van God’

Het gebruik van de term ‘lam van God’ in het vroege christendom kan teruggevoerd worden op twee tradities:

  • De lijdende dienaar van de Heer die in Jesaja 53:7 wordt voorgesteld als een schaap dat geslacht wordt en volgens Jesaja 53:12 de schuld van zondaars op zich neemt.
  • De theologie rond het paaslam waarin de traditie uit Exodus 12 wordt toegepast op Jezus.

Bijbelverzen

  • Johannes 1:29-34