Artikel

Lucas: bijbelboek

Het evangelie volgens Lucas is een verhaal over het leven van Jezus, vooral over zijn publieke optreden. Het evangelie wil de boodschap van Jezus doorgeven en roept ertoe op in hem te geloven. Het boek Handelingen is van dezelfde auteur als het Lucas-evangelie en vormt het vervolg erop.

Thema

In Lucas komt een aantal thema’s sterk naar voren. Zo wil de auteur zijn lezers ervan overtuigen dat de kerk, die uit Joden en niet-Joden bestaat, geworteld is in de geschiedenis van Israël. Een ander belangrijk thema is de ethiek: rijken worden keer op keer opgeroepen iets tegen armoede te doen. 
Een opvallend verschil met Marcus is dat in Lucas de terugkeer van Jezus en de definitieve komst van Gods koninkrijk minder direct verwacht worden, maar verder in de toekomst geplaatst zijn. Daarom is er in het Lucas-evangelie meer aandacht voor de organisatie en het leven van de christelijke gemeente.

Stijl

De stijl van de schrijver van het Lucas-evangelie is verzorgder dan die van het Marcus-evangelie: op verschillende plaatsen verfraait Lucas woorden en zinsconstructies die in Marcus erg eenvoudig zijn of dicht bij het Hebreeuws of Aramees staan. 

Genre

Het voorwoord van het evangelie laat zien dat de auteur thuis was in de populairwetenschappelijke literatuur van zijn tijd, en de stijl van zowel het Lucas-evangelie als het boek Handelingen heeft overeenkomsten met die van Grieks-Romeinse geschiedschrijving.