Artikel

Micha: bijbelboek

Het boek Micha is het zesde boek van de verzameling van het Twaalfprofetenboek.

Titel van het boek

Het boek is genoemd naar de profeet Micha uit Moreset. De stad Moreset lag 35 kilometer ten zuidwesten van Jeruzalem.
Volgens het opschrift in Micha 1:1 trad Micha op als profeet in Jeruzalem tijdens het koningschap van Jotam, Achaz en Hizkia. Dat was tussen 750 en 700 voor Christus. In die periode werd Samaria, de hoofdstad van het noordelijke rijk Israël veroverd door de Assyriërs. De Assyriërs dreigden ook het zuidelijke rijk Juda en Jeruzalem te veroveren.

Thema’s

Het is vrijwel onmogelijk om in het huidige boek Micha een overkoepelend thema aan te wijzen. De belangrijkste thema’s zijn:

  • Een aanklacht tegen de maatschappelijke en religieuze elite van Jeruzalem en Juda (Micha 2:1-11 en Micha 3:1-12). In de zevende en achtste eeuw voor Christus kwam de nadruk steeds meer op de handel te liggen. Kleine boeren hadden daaronder te lijden. Micha veroordeelt landeigenaren en machthebbers die de armen onderdrukken.
  • De val van Jeruzalem, de verwoesting van de tempel en de Babylonische ballingschap. Deze gebeurtenissen worden gezien als de rechtvaardige straf voor de sociaaleconomische misdaden van het volk (Micha 1:8-16 en Micha 4:9-14).
  • De hoop op terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Het beeld voor de terugkeer naar Juda en Jeruzalem is dat de koning de ballingen uit alle windrichtingen zal verzamelen (Micha 2:12-13 en Micha 4:6-7).
  • De relatie tussen Israël en andere volken. Israël zal volken die hen bedreigden, vernietigen, maar goed zijn voor mensen die ook de Heer willen dienen (Micha 4:1-5 en Micha 5:6).

De boodschap van het boek in zijn geheel wordt samengevat in Micha 1:5-7: als Juda en Jeruzalem niet luisteren, zullen ze net als Samaria ten onder gaan.

Kenmerken

Het boek Micha bestaat uit profetieën zonder verhalend kader, sommige hebben de vorm van discussies. De stijl van de profetieën is levendig en beeldend.

Parallellen

Er zijn in het boek Micha een aantal parallellen met andere bijbelteksten:

  • Micha 4:1-3 vertoont sterke overeenkomsten met Jesaja 2:2-4;
  • Micha 3:10 komt op veel punten overeen met Habakuk 2:12;
  • Micha 3:12 heeft overeenkomsten met Jeremia 26:18. Deze tekst in Jeremia is de enige plaats buiten het boek Micha waar Micha uit Moreset wordt vermeld.

Bijbelverzen

  • Micha 1:1