Artikel

dariek (munt)

Ongeveer in 520 voor Christus introduceerde de Perzische koning Darius I (522-486 voor Christus) de dariek. De dariek had een gewicht van 8,4 gram, en was van zuiver goud. De geldwaarde was gelijk aan 20 zilveren sjekels.

Bijbelverzen

  • Ezra 8:27
  • 1 Kronieken 29:7