Artikel

aalmoes

Het woord ‘aalmoes’ is afgeleid van het Griekse woord eleêmosunê, dat ‘barmhartigheid’ of ‘medelijden’ betekent. Met de term ‘aalmoes’ kunnen twee dingen bedoeld worden. Ten eerste geld dat aan een arme gegeven wordt, en ten tweede spullen.

Godsdienstige plicht

Het geven van aalmoezen was een godsdienstige plicht. Jezus riep de mensen op om niet op te scheppen over het geven van aalmoezen, maar goed te doen in stilte. In Matteüs 6:3 zegt Jezus:

'als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet'

Bijbelverzen

  • Matteüs 6:1-4
  • Lucas 11:41
  • Handelingen 3:3
  • Sirach 29:8-13
  • Handelingen 10:2