Artikel

koningin

Een koningin in de Bijbel heeft meestal geen eigen functie. Ze is de vrouw of moeder van een koning. Maar een enkele keer heeft ze zelf ook grote macht.

Vrouw van de koning

Koningen van Juda en Israël trouwden soms met de dochter van een andere koning om zo de diplomatieke banden aan te halen. Een mooi voorbeeld hiervan is het huwelijk van David met Maächa, de dochter van de koning van Gesur in 2 Samuel 3:3.
Sommige vrouwen van koningen hadden veel invloed. Voorbeelden zijn:

  • Izebel, de vrouw van Achab, zorgt ervoor dat haar man de wijngaard van Nabot in handen krijgt (1 Koningen 21).
  • Ester, de Joodse vrouw van de Perzische koning Ahasveros, redt het Joodse volk van de ondergang.

Moeder van de koning

De moeder van de koning had een belangrijke positie aan het hof. Van alle koningen van Juda is de naam van de moeder vermeld. Zij had het toezicht op de harem. De koningin-moeder kon een belangrijke rol spelen:

  • Batseba, de vrouw van David, zorgt ervoor dat haar zoon Salomo koning wordt: 1 Koningen 1. 
  • Maächa speelt een rol bij de verering van de godin Asjera: 1 Koningen 15:13.

Koningin met macht

Er zijn ook vrouwelijke staatshoofden uit de Bijbel bekend: 

  • Atalja trekt alle macht naar zich toe als haar zoon vermoord is. Ze regeert zes jaar over Juda. (2 Koningen 11)
  • De koningin van het land Seba lijkt zelftstandig te regeren, zonder koning aan haar zijde. (1 Koningen 10:1-13)

Bijbelverzen

  • 1 Koningen 21
  • 1 Koningen 10
  • 2 Koningen 11