Artikel

essenen en het NT

Sommige begrippen in het Nieuwe Testament spelen een belangrijke rol in de esseense literatuur. Maar zulke overeenkomsten betekenen niet dat de eerste christenen essenen waren.
Ook Jezus' voorloper Johannes de Doper, die predikte in de omgeving van de Jordaan, maakte waarschijnlijk geen deel uit van de esenen. Maar de ideeën van Johannes en Jezus hebben wel overeenkomsten met het denken van de essenen.

Gedeelde begrippen

Belangrijke begrippen die behalve in de Dode Zeerollen ook in het Nieuwe Testament voorkomen zijn:

  • het ‘nieuwe verbond’ (1 Korintiërs 11:25);
  • het ‘naleven van de wet’, traditioneel weergegeven als de ‘werken der wet’ (Romeinen 3:20);
  • ‘kinderen van het licht’ (Johannes 12:36); deze uitdrukking komt ook voor in Lucas 16:8 en slaat daar mogelijk op de essenen zelf.