Artikel

abib (maand)

Abib is de eerste maand van de Oud-Israëlitische kalender. Dat is ongeveer maart/april.

Bijbelverzen

  • Exodus 12:18
  • Exodus 13:4
  • Exodus 23:15
  • Exodus 40:2
  • Numeri 9:1
  • Deuteronomium 16:1
  • Jozua 4:19
  • Jozua 5:10
  • Exodus 12:2
  • Exodus 34:18