Oorlog en vrede

Het is oorlog in Oekraïne. Het domineert het nieuws, en het domineert onze gedachten. Wat oorlog kost en hoe kostbaar vrede is. Juist nu onze gedachten en gebeden uitgaan naar de inwoners van Oekraïne, kun je je afvragen: Wat zegt de Bijbel over oorlog? Wat doet God tegen geweld?

Dit is een leesplan van zeven dagen. Je leest Bijbelteksten die in tijden van oorlog een belangrijke betekenis krijgen. En ook Bijbelteksten waarin God afrekent met oorlog en een vreedzame toekomst belooft.

Dit leesplan is ontwikkeld door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.