V. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen

Een toevallige voorbijganger, Simon van Cyrene genaamd, wordt gedwongen het kruis te dragen. Simon van Cyrene was vermoedelijk een Jood uit de diaspora (verstrooiing), want Cyrene is een streek in Noord-Afrika.

Was Simon voor het Joodse paasfeest op bedevaart in Jeruzalem? Met het helpen dragen van het kruis heeft hij alvast zijn offer gebracht, ook al was het geen vrijwillig offer: hij werd gedwongen door de Romeinse soldaten, die het waarschijnlijk een vernederende taak vonden.

Je hoeft er niet op neer te kijken dat Simon het kruis niet vrijwillig heeft gedragen. Wie kiest er nu zelf voor lijden, tegenslag of vernedering? Het overkomt je.

 

Jezus voorspelde veel lijden en vervolging voor zijn volgelingen, maar Hij zei nooit dat ze dit actief moesten opzoeken. Nee, lijden, ziekte, uitsluiting en dood zijn de vijanden, de tegenstanders van het leven. Ze weerhouden de mens ervan om ten volle te leven. En liefdevolle, goede en gelovige mensen zijn er absoluut niet van gevrijwaard.

 

Jezus wil de beproefden bemoedigen. Hun lijden wordt gezien, en wie het moedig draagt, draagt een stukje van Jezus’ lijden. Ook al heb je niet vrijwillig voor het lijden gekozen, je kunt het opvatten als een liefdesdaad aan Jezus, als een stukje meedragen van zijn kruis.

 

Heer, welke liefdesdaad kunnen wij voor U doen?