Bijbel in Gewone Taal (BGT)
61

Psalm 61

611Een lied van David. Voor de zangleider. Bij dit lied wordt op een harp gespeeld.

God, luister naar mijn gebed

2God, hoor hoe ik om hulp roep,

luister naar mijn gebed!

3-4Ik ben ver bij u vandaan.

Ik roep naar u,

want ik ben wanhopig.

Bescherm mij tegen mijn vijanden.

Neem me mee naar een hoge rots,

waar ik zelf niet kan komen.

Daar zal ik veilig zijn.

5Laat mij voor altijd bij u wonen.

Blijf dicht bij me, zodat ik veilig ben.

6God, u hoort alles wat ik u beloof,

u hoort het gebed van al uw dienaren.

7Geef een lang leven aan de koning.

Zorg dat hij voor altijd regeert,

8en dat hij u altijd blijft dienen.

Bescherm hem met uw liefde en trouw.

9Dan zal ik altijd voor u zingen,

dan zal ik u elke dag offers brengen.

62

Psalm 62

621Een lied van David. Voor de zangleider. Op de wijs van een lied van Jedutun.

God geeft mij rust

2Alleen bij God krijg ik rust,

alleen hij kan mij redden.

3Bij hem ben ik veilig.

Hij redt mij altijd,

hij beschermt me.

Er zal mij geen kwaad overkomen.

4Hoe lang blijven jullie mij aanvallen, moordenaars?

Hoe lang nog bedreigen jullie mij met de dood?

Ik ben maar alleen,

ik kan me niet verdedigen.

Ik ben te zwak om me te verzetten.

5Jullie willen mij doden.

Jullie liegen de hele dag.

Jullie spreken wel vriendelijke woorden,

maar je hart is vol haat.

6Alleen bij God zoek ik rust.

Ik verwacht mijn hulp van hem.

7Alleen bij hem ben ik veilig.

Hij redt mij altijd,

hij beschermt me.

Er zal mij geen kwaad overkomen.

Laten we op God vertrouwen

8De Heer redt mij, hij geeft me kracht.

Bij hem ben ik veilig, want hij is machtig.

Bij hem vind ik bescherming.

9Laten we op God vertrouwen,

en hem onze zorgen vertellen.

Hij zal ons helpen.

10Mensen leven maar heel kort,

het maakt niet uit hoe machtig ze zijn.

Ze zijn niets waard,

hun leven is zo voorbij.

11Vertrouw niet op geweld,

denk niet dat stelen voordeel brengt.

En als je rijker en rijker wordt,

denk dan niet steeds aan je geld.

12Heer, u bent een machtige God.

Dat hebt u zelf gezegd,

en ik heb het ook van anderen gehoord.

13Steeds weer laat u uw liefde zien.

U geeft aan ieder mens wat hij verdient.

63

Psalm 63

631Een lied van David.

David maakte dit lied toen hij gevlucht was naar de woestijn van Juda.

Ik verlang naar God

2God, u bent mijn God!

Ik zoek u,

met heel mijn hart verlang ik naar u,

mijn hele lichaam verlangt naar u.

Om mij heen is het dor en droog,

nergens vind ik water.

3Ik verlang naar u,

want ik heb u gezien in uw tempel.

Daar zag ik hoe machtig u bent.

4Ik wil voor u zingen,

want uw liefde is meer waard dan mijn leven.

5Mijn leven lang wil ik u prijzen,

met mijn handen omhoog tot u bidden.

6Dat is genoeg voor mij,

dat is alles wat ik verlang.

Ik wil voor u juichen en zingen.

7’s Nachts lig ik wakker en dan denk ik aan u,

steeds weer noem ik uw naam.

8Want u hebt mij altijd geholpen.

Bij u ben ik veilig,

en ik juich van vreugde.

9Ik wil dicht bij u zijn,

want u houdt mij vast,

u beschermt mij.

10Mijn vijanden willen mij doden.

Jaag ze weg naar het land van de dood,

diep in de aarde.

11Laat ze sterven door geweld,

laat wilde dieren hen aan stukken scheuren!

12Dan zal de koning blij zijn, God,

en heel uw trouwe volk zal gelukkig zijn.

Maar leugenaars zullen voor altijd zwijgen.