Bijbel in Gewone Taal (BGT)
61

Psalm 61

611Een lied van David. Voor de zangleider. Bij dit lied wordt op een harp gespeeld.

God, luister naar mijn gebed

2God, hoor hoe ik om hulp roep,

luister naar mijn gebed!

3-4Ik ben ver bij u vandaan.

Ik roep naar u,

want ik ben wanhopig.

Bescherm mij tegen mijn vijanden.

Neem me mee naar een hoge rots,

waar ik zelf niet kan komen.

Daar zal ik veilig zijn.

5Laat mij voor altijd bij u wonen.

Blijf dicht bij me, zodat ik veilig ben.

6God, u hoort alles wat ik u beloof,

u hoort het gebed van al uw dienaren.

7Geef een lang leven aan de koning.

Zorg dat hij voor altijd regeert,

8en dat hij u altijd blijft dienen.

Bescherm hem met uw liefde en trouw.

9Dan zal ik altijd voor u zingen,

dan zal ik u elke dag offers brengen.