Bijbel in Gewone Taal (BGT)
111

Psalm 111

De Heer zorgt voor zijn volk

1111Halleluja!

Met heel mijn hart wil ik de Heer danken,

samen met zijn volk, in de tempel.

2Want hij heeft geweldige dingen gedaan.

Zijn daden geven mensen vreugde.

Laat niemand zijn wonderen vergeten!

3Alles wat de Heer doet, is mooi en goed,

hij is altijd rechtvaardig.

4De Heer doet wonderen, niemand mag ze vergeten.

Hij is vol liefde, hij is goed voor zijn volk.

5Hij zorgt voor mensen die hem dienen,

hij doet wat hij hun heeft beloofd.

6Hij gaf het land van anderen aan zijn volk.

Zo liet hij zijn macht zien.

Wijze mensen luisteren naar de Heer

7Wat de Heer doet, is goed en eerlijk.

Zijn wetten zijn betrouwbaar.

8Zijn regels veranderen nooit,

ze zijn eerlijk en rechtvaardig.

9De Heer heeft zijn volk bevrijd.

Hij heeft hun voor altijd zijn wetten gegeven.

De Heer is heilig,

iedereen moet hem eren.

10Mensen die wijs willen zijn,

moeten luisteren naar de Heer.

Mensen die zich houden aan zijn wetten,

zijn verstandig.

Altijd zullen mensen de Heer danken.

112

Psalm 112

De Heer maakt eerlijke mensen gelukkig

1121Halleluja!

Gelukkig zijn mensen die trouw zijn aan de Heer

en willen leven volgens zijn wetten.

2Hun kinderen hebben veel invloed,

de Heer maakt hen gelukkig.

3Het gaat goed met zulke mensen,

ze worden steeds rijker.

Alles wat ze doen, is goed.

4Ze helpen mensen die goed willen leven,

ze zijn voor hen als een licht in het donker.

Ze helpen mensen in nood,

ze zijn eerlijk en vol liefde.

Eerlijke mensen vertrouwen op de Heer

5Het gaat goed met mensen die geld weggeven

en daar niets voor terugvragen.

Het gaat goed met mensen die eerlijk zakendoen.

6Er zal hun geen kwaad overkomen.

Hun goedheid wordt nooit vergeten.

7Van slecht nieuws worden ze niet bang.

Ze vertrouwen op de Heer, ze twijfelen niet.

8Ze maken zich geen zorgen, ze hebben geen angst.

Ze weten dat ze zullen winnen van hun vijanden.

9Ze geven veel aan arme mensen,

alles wat ze doen, is goed.

Anderen hebben veel respect voor hen.

10Als slechte mensen dat zien,

worden ze kwaad.

Ze worden woedend,

want zij krijgen nooit wat ze willen.

113

Psalm 113

Niemand is zoals de Heer

1131Halleluja!

Zing voor de Heer,

dienaren van de Heer, zing voor hem!

2Laat iedereen de Heer prijzen,

nu en altijd.

3Laat iedereen zingen voor de Heer,

van het oosten tot het westen.

4De Heer heerst over alle volken.

Zijn macht gaat hoger dan de hemel.

5Niemand is zoals de Heer, onze God.

Hij woont hoog in de hemel,

6maar hij ziet ook de mensen op aarde.

Niemand is zoals hij,

niemand in de hemel of op de aarde.

7Zwervers trekt hij uit het vuil omhoog.

Hij haalt hen weg uit hun ellende,

8en laat hen wonen bij de rijken,

bij de rijken van zijn volk.

9Vrouwen zonder kinderen

maakt hij moeder van een groot gezin.

Dan is er vreugde in hun huis.

Halleluja!